loader image

Wykorzystaj potencjał wzorniczy

Twojego produktu i organizacji

Audyt wzorniczy

design management

     

Budujemy strategie, prowadzimy audyty wzornicze, współtworzymy nowoczesne modele biznesowe, projektujemy produkty i usługi, projektujemy komunikację, kreujemy tożsamość marki, prowadzimy badania, badamy trendy.

     

Doradzaliśmy ponad 350 firmom, w ramach projektów mających na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego biznesu.

     

Współtworzyliśmy strategie rozwoju biznesu, nowe modele biznesowe, nowe produkty i usługi dla ponad 70 firm.

     

Współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma instytucjami w zakresie projektów strategicznych.

     

Przeszkoliliśmy ponad 4.000 osób w ramach różnego rodzaju szkoleń i warsztatów.

 

Design rozumiemy jako wartość strategiczną do budowania przewagi konkurencyjnej

     

Nie przynosimy gotowych strategii. Uruchamiamy istniejący potencjał pracowników organizacji, by wspólnie z zespołem kreować rozwiązania. W ten sposób powstają innowacje.

     

Design to proces tworzenia rozwiązań, a także produkt i usługa. Dobrze zaprojektowany biznes integruje produkt i usługę z modelem biznesowym oraz procesami zachodzącymi w organizacji. W ten sposób powstają charyzmatyczne marki.

     

Uczymy zarządzania designem. Integrujemy wszystkie obszary działalności firmy dzięki wiedzy humanistycznej. Rozwijamy kompetencje facylitacji procesów projektowych. W ten sposób organizacje mogą samodzielnie kreować i wdrażać innowacje.