loader image

Design dla przedsiębiorców

dofinansowanie PARP

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Twoją firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

 1. Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:
 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących
 • zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania,
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
 1. Realizację inwestycji, w tym:
 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
 • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

Obecnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus (Poddziałanie POIR 2.3.5)*

Nabór wniosków rozpoczyna się 24 listopada 2020 i trwa do 28 lipca 2021 roku.

Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie stworzenie innowacyjnego produktu nakierowanego na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi a także sfinansowanie niezbędnych inwestycji do jego wdrożenia.

Dostępność dotyczy w szczególności:

 • osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osób niewidomych i słabo widzących;
 • osób głuchych i słabo słyszących;
 • osób głuchoniewidomych;
 • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
 • osób starszych i osłabionych chorobami;
 • kobiet w ciąży;
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

 

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie niezbędne jest przeprowadzenie tzw. diagnozy – wstępnego audytu wzorniczego, który ma potwierdzić, że macie Państwo jako przedsiębiorstwo potencjał, aby współpracować z firmą projektową podczas procesu projektowania i wdrożyć na rynek planowany do zaprojektowania produkt.

 

Zapraszamy do kontaktu aby umówić się na bezpłatne konsultacje.

Opowiemy jak powinien wyglądać profesjonalny proces projektowy tworzenia nowego produktu i o co zadbać wprowadzając strategię wzorniczą w firmie. Dotacja przeznaczona jest dla MŚP zarówno na usługi doradcze jak i inwestycje w maszyny/ urządzenia/ oprogramowanie niezbędne do wdrożenia nowego lub udoskonalonego produktu.

 

* Miejsce realizacji projektu: Polska (z wyłączeniem Makroregionu Polski Wschodniej)