Akademia Innowacji

think like a start up

Dla kogo

Przyszłych i obecnych przedsiębiorców, a także menadżerów średniego i wyższego szczebla,
którzy poszukują innowacji.

Wyzwanie

Wspólne wypracowanie odpowiedzi na pytania jak zmienić i rozwinąć Twój biznes lub jak zmienić perspektywę i sposób myślenia o nim. Zderzymy Cię z problemami z innych branż, opowiemy o dojrzałości biznesowej, a Ty wyciągniesz wnioski pozwalające uniknąć mielizny w biznesie. Dowiesz się czym jest gotowość do myślenia, podejmowanie ryzyka, tworzenie nowych rozwiązań i wartości dla klienta.

Wartość

Poznasz narzędzia, metody i techniki używane w ramach rozwoju innowacji na przykładzie start-up’u, a zdobytą wiedzę przetestujesz w procesie projektowania start-up’u lub innowacji. Wszystko po to, abyś wdrażał mądre i świadome rozwiązania wewnątrz struktur swojej organizacji.

Forma

8 dniowy warsztat z zakresu pozyskiwania i projektowania innowacji na potrzeby biznesu w formie coachingu zespołowego pod okiem mentora/trenera.

Design Sprint

jak skutecznie
i szybko rozwiązać problemy

Dla kogo

Menadżerów średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani innowacyjnymi metodami projektowania. Dla wszystkich szukających kreatywnych rozwiązań projektowych.

Wyzwanie

Jak kreatywnie podchodzić do wyzwań projektowych, jak rozwiązywać istniejące problemy w organizacji? A także, jak testując zminimalizować ryzyko związane z wdrożeniem? Pokażemy Tobie, w jaki sposób przepracować powyższe wątpliwość, by wypracowywać nowe, nieszablonowe kierunki i pomysły wspomagające funkcjonowanie firmy.

Wartość

Wyjdziesz ze znajomością procesu projektowego, umiejętnością diagnozowania problemu i generowania rozwiązań zgodnych z autentycznymi potrzebami, wartościami odbiorców. Poznasz dziesięć narzędzi, które będziesz mógł bez wahania zaimplementować w swojej firmie i odpowiedzieć na różnorodne wyzwania.

Forma

5 dniowy warsztat w formie pracy zespołowej przy procesie projektowym od zrozumienia po kreowanie, decydowanie , prototypowania i testowanie produktu lub usługi.

Brand experience

projektowanie marki
w oparciu o kluczową propozycję wartości dla użytkowników / klientów

Dla kogo

Przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy pragną budować markę opierając się na kluczowych wartościach dla odbiorców. Dla menadżerów średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani innowacyjnymi metodami tworzenia doświadczeń.

Wyzwanie

Budowanie marek, które oferują spójne i wyjątkowe doświadczenie klientom, dając im poczucie szczęścia i zadowolenia. Dobrze zaprojektowane marki to takie, które za pomocą brandu manifestują wartości firmy, potencjał ludzi, którzy ją tworzą oraz propozycję wartości za pośrednictwem oferowanych produktów, usług i komunikacji. Więc, jak świadomie projektować unikalne doświadczenia marki?

Wartość

Warsztat zakończysz z wypracowaną misją i wizją marki w oparciu o kluczowe wartości z perspektywy klienta. Zdefiniujesz unikatową propozycję swojej marki, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby. Określisz wartości strategiczne, racjonalne i emocjonalne marki, które staną się fundamentem Twojego biznesu. Dowiesz się jak moderować strategią marki, by móc samodzielnie stworzyć strategię komunikacji.

Forma

Warsztaty grupowe odbywające się w metodologii myślenia projektowego (design thinking, service design, user experience).

Projektowanie produktu

czyli jak projektować rzeczy ważne
i ważniejsze

Dla kogo

Projektantów, brand managerów, studentów wzornictwa, menedżerów rozwoju nowego
produktu i menedżerów produktu.

Wyzwanie

Już dawno w projektowaniu produktów przestał liczyć się wyłącznie wygląd.
Na sukces danego przedmiotu czy urządzenia składa się szereg czynników, lecz jeden z nich jest nadrzędny – musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby użytkownika. Dlatego w procesie projektowym trzeba być z nim blisko, słuchać i rozumieć jego oczekiwania. Jak się do niego zbliżyć, jak zaprojektować przedmiot, który będzie całkowicie mu odpowiadał?

Wartość

Uzyskasz wiedzę, która pozwoli wzmocnić szanse Twojego produktu na sukces, ponieważ będziesz wiedzieć jak definiować problem, badać i rozpoznawać potrzeby użytkowników. Nauczysz się przeprowadzać samodzielnie badania, a także zdobędziesz umiejętności właściwego wykonywania i zarządzania procesem powstawania nowego produktu od fazy koncepcyjnej, aż po wdrożenie. Będziesz prototypować i testować tak długo, aż osiągniesz jak najlepszy produkt.

Forma

3 dniowy warsztat, podczas którego uczestnicy przejdą w przyśpieszonej formie proces projektowy — od etapu eksploracji, kreacji i analizy aż prototypowania i testowania, które przygotowuje do wdrożenia pomysłu w życie.

Design Thinking

od pomysłu do innowacji

Dla kogo

Menadżerów dużych, średni i małych przedsiębiorstw (dyrektorów zarządzajacych, menadżerów działów rozwoju, marketingu, badań, analiz, dyrektorów i kierowników produkcji), konsultantów biznesu, władz i menadżerów samorządów terytorialnych, absolwentów studiów projektowych, technicznych i ekonomicznych, inżynierów, projektantów i grafików oraz dla każdego, kto szuka pomysł na siebie i swoją działalność.

Wyzwanie

Skupienie się na potrzebach ludzi i sposobie dobrego oraz mądrego ich rozpoznawania. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do skutecznego wdrożenia rozwiązań w życie. Parafrazując Tima Browna, pioniera design thinking, celem warsztatu jest zmienienie potrzeby w popyt, czyli postawić ludzi na pierwszym miejscu.

Wartość

Wyjdziesz z praktyczną wiedzą jak wykorzystywać techniki kreatywne z wielu dziedzin nauki, biznesu, sztuki i obszarów działania organizacji w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i tworzeniu produktów oraz usług na miarę ludzkich potrzeb i innowacyjnych rozwiązań.

Forma

Praca warsztatowa z wykorzystaniem technik kreatywnych według metodologii design thinking, która dzięki metodzie 7 kroków nauczy Cię jak innowacyjnie rozwiązywać problemy.

Design a better business

A — Z

Dla kogo

Przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy pragną wzmocnić swoja pozycję na rynku. Dla menadżerów średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani innowacyjnymi metodami projektowania.

Wyzwanie

Zaplanowanie skutecznej strategii rozwoju dla Twojej firmy, która poszukuje nowych rozwiązań i nie wzoruje się na działaniach konkurencji. Będziesz mógł zaprojektować własny biznes poznać i zaimplementować sprawdzone narzędzia, które zagwarantują rozwiązanie w codziennych wyzwaniach projektowych. Zrozumiesz jakie możliwości daje nam najbliższe środowisko i zapoznasz się z jednym z modeli projektowania innowacji na potrzeby biznesu.

Wartość

Wyjdziesz ze znajomością metodologii skoncentrowanej na człowieku, która pozwala dostarczyć wyrafinowanych doświadczeń oraz zaspokoić potrzeby najbardziej wybrednych interesariuszy. Staniesz się bezkonkurencyjny ponieważ po warsztacie skoncentrujesz się na procesie, czyli sposobie dochodzenia do rozwiązań, które stanowią podstawę tworzenia produktów i usług będących odpowiedzią na realne potrzeby konsumentów.

Forma

5 dniowy warsztat oparty na metodologii design thinking w formie pracy zespołowej przy procesie projektowym od poznania po zrozumienia, kreowania, prototypowania i ocenienie produktu lub usługi.

Badania wspierające innowacyjność

badania w metodykach myślenia projektowego: design thinking oraz service design

Dla kogo

Przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy pragną poznać potrzeby odbiorców. Dla menadżerów średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani innowacyjnymi metodami tworzenia doświadczeń.

Wyzwanie

Często niezbyt dokładnie znamy naszych klientów, nie rozumiemy ich potrzeb, tym samym nie wiemy jak je zaspokoić. Podczas warsztatów poznasz metody oparte na empatycznym wczuwaniu się w rolę swojego klienta. Nauczysz się rozpoznawać i diagnozować potrzeby oraz definiować problemy i wzywania.

Wartość

Wyjdziesz z warsztatów z praktyczną wiedzą jak samemu przeprowadzić badanie pogłębiające (jakościowe) oraz w jaki sposób wykorzystać metodologię z zakresu design thinking i service design, aby rozwijać innowacyjność w firmie. Pozyskasz wiedzę dotyczącą roli i istności konsumenta w dzisiejszych czasach, wartości produktu w wymiarze funkcjonalnym, ergonomicznym, sensorycznym i użytecznym. Przede wszystkim będziesz potrafić analizować i wyciągać wnioski z badań oraz obserwacji otaczającego środowiska.

Forma

Warsztaty grupowe odbywające się w myśl metodologii design thinking, service design oraz narzędzi i technik jakościowych.

Coaching myślenia projektowego

czyli zmieniaj się sam

Dla kogo

Osób, które uważają, że wszystko już było i czas na nowe. Dla osób, która mają poczucie utknięcia, bycia w impasie, chcą umieć odnaleźć się w każdej sytuacji, a także chcą podążać za zmianami w społeczeństwie kreatywnym.

Wyzwanie

Pomoc we wzmacnianiu i doskonaleniu się poprzez refleksję nad tym jak zostaje zastosowana konkretna umiejętność i/lub wiedzę. Koncentracja na procesie, czyli sposobie dochodzenia do rozwiązania — człowiek w centrum — jako twórca, użytkownik, właściciel firmy.Coaching design to warsztaty pracowania na sobie, podczas których wypracowany jest nowy pomysł na siebie w sferze aktywności zawodowej.

Wartość

Wzmocnisz zdolności poszukiwania nowych rozwiązań nawet w sytuacji zaskakującej i z pozoru nieprzyjemnej. Zaczniesz czerpać korzyści z myślenia „szeroko”, bez szufladkowania. Będziesz potrafił umiejętnie dostosować się i być otwartym na bardzo chaotyczny proces zmian. Nauczysz się być elastycznym przy jednoczesnym zadbaniu o skuteczność.

Forma

Ustalane indywidualnie.

Kurs moderatora Design Thinking

rozwiązuj problemy i kreuj nową rzeczywistość

Dla kogo

Do kreatywnych świat należy: dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji, którzy chcą rozwiązywać problemy biznesowe i społeczne z wykorzystaniem narzędzi kreatywnych. Kurs dedykujemy szczególnie menedżerom, trenerom, pracownikom działów rozwoju, pracownikom marketingu, agencji kreatywnych oraz nauczycielom.

Wyzwanie

Chcemy Was zaprosić do procesu zmiany przez design i pokazać jak Design Thinking może zmienić organizacje i pobudzić innowacyjność. Proces, do którego zapraszamy pozwoli Wam samodzielnie moderować procesy/projekty Design Thinking w Waszej firmie. Nauczymy Was myślenia projektowego, którego istotą jest zrozumienie zjawisk i zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Projektowanie, o którym mówimy polega na zrozumieniu problemu i dostarczeniu rozwiązań, których oczekuje użytkownik. Kurs Moderatora Design Thinking przygotuje Was do samodzielnego prowadzenia procesów opartych o metodologię Design Thinking. Pod okiem Anny Wróblewskiej – jednej z pierwszych w Polsce konsultantek Design Management – doświadczycie pełnego procesu Design Thinking, poznacie metodologię projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz wejdziecie w rolę moderatora w procesie. Prowadząca podzieli się swoim know-how, przekaże wykorzystywane na co dzień narzędzia pracy Design Thinking, pokaże jakie techniki kreatywne aby osiągnąć zamierzony cel.

Wartość

Design Thinking to metodologia, która od czasu do czasu przewija się przez polskie firmy, najczęściej podczas warsztatów prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Nam zależy aby na stałe zagościła w Waszej firmie i Wy możecie to zapoczątkować. W biznesie design to jedno z narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej firmy a Wy dowiedzie się jak je stosować, wprowadzić do Waszej firmy i w ten sposób rozwiązywać wyzwania projektowe.
Uniwersalność tej metodologii i intuicyjność powoduje, że można zastosować ją wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebami człowieka, wspiera proces projektowania innowacyjnych rozwiązań, które dostarczają nowej wartości Waszym klientom. Dzięki temu pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną firmom, które ją stosują. Po kursie będziecie mogli samodzielnie moderować procesy Design Thinking, aby w sposób twórczy szukać innowacji.

Forma

8 spotkań warsztatowych składających się z trzech modułów.
Pierwszy moduł to warsztaty Design Thinking Sprint, gdzie przejdziecie przez wszystkie etapy Design Thinking. Drugi moduł zawiera cały Design Thinking „od kuchni”: metodologię, kryteria budowy warsztatu, najważniejsze narzędzia, umiejętność wyboru narzędzi na warsztaty oraz metody realizacji procesu. Natomiast w trzecim module zostaniecie poddani superwizji aby doskonalić swoje umiejętności pod okiem Anny Wróblewskiej.

Facebook
Facebook
LinkedIn