Zaprojektować wnętrze samochodu Volkswagen Caddy

Do jakiego wniosku
doszliśmy wspólnie?

Doświadczenie pracowników i ich rodzin jest bezcenne,
trzeba wykorzystać ich potencjał twórczy do kreowania rozwiązań.

Jak pracowaliśmy?

Przeprowadziliśmy badania etnograficzne, obserwacje i wywiady z pracownikami VW i ich rodzinami. Rozwiązania kreowaliśmy wspólnie z pracownikami w trakcie sesji / warsztatów co-creation. Odkrywcze były warsztaty z dziećmi, które wniosły niespodziewane obserwacje jak powinien wyglądać samochód (m.in. jak podawać hot dogi bez odwracania się do tyłu).