Stworzyliśmy
innowacyjną
myjnię chirurgiczną
razem z Alvo

Do jakiego wniosku
doszliśmy wspólnie?

Na samym początku zbadaliśmy kontekst funkcjonowania myjni chirurgicznej, który nie ogranicza się do samej myjni ale uwzględnia otoczenie i wszystkie procesy zachodzące na bloku operacyjnym. Doszliśmy do wniosku, że jest kilka różnych grup użytkowników (np. lekarze, pielęgniarki, oddziałowe, ekipa sprzątająca sale chirurgiczne, dystrybutorzy sprzętu, serwis techniczny), których potrzeby należy wziąć pod uwagę w trakcie projektowania urządzenia. Okazało się, że poza funkcjonalnością myjni istotnym czynnikiem jest jej wygląd i estetyka. Nowoczesna myjnia chirurgiczna musi być spójna z wnętrzem sal szpitalnych, które wykorzystują najnowsze technologie oraz design. Kluczowym okazała się procedura przygotowująca personel szpitalny do zabiegu medycznego. Badania w trakcie projektu pokazały, że zmianom musi ulec proces sprzedaży urządzeń ponieważ osobami, które decydują o sprzęcie używanym na sali operacyjnej jest m.in. pielęgniarka oddziałowa.

Jak pracowaliśmy?

Przeprowadziliśmy badania etnograficzne, badania jakościowe — obserwacje na blokach operacyjnych i wywiady z różnymi interesariuszami np. handlowcami czy dystrybutorami sprzętu medycznego. Zrobiliśmy analizę konkurencji, również pod względem portfolio produktowym, w trakcie targów medycznych. Zorganizowaliśmy warsztaty kreatywne, które łączyły zespół pracowników ALVO z różnych obszarów firmy (marketing, handel, produkcja, technologia) z zespołem konsultantów Concordia Design, w tym socjolog, psycholog, projektanci, studenci School of Form.

Nasze rozwiązanie

Wynikiem procesu badawczego były spostrzeżenia konsumentów, użytkowników i głównych interesariuszy, które były podstawą projektowania rozwiązań. Podczas warsztatów kreatywnych powstały szkice koncepcyjne, 4 prototypy rozwiązania i finalny brief projektowy nowej myjni. Na jego podstawie projektanci razem z technologami firmy ALVO przygotowali projekty, a na ich  podstawie prototypy, które firma testowała.