preloder

Doświadczony manager w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju, dyplomowany trener sprzedaży i komunikacji.
Absolwentka ICAN Institue kierunek Management.
Doświadczenie managerskie zdobyła pracując dla jednej z poznańskich uczelni wyższych, gdzie zarządzała Działem Sprzedaży, Biurem Karier oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej.
Organizuje pracę działów, motywuje, kilkukrotnie brała czynny udział w restrukturyzacji firmy i skomplikowanym procesie wprowadzania zmiany, z sukcesami wprowadzała narzędzia i procedury związane z zarządzaniem kontaktem z klientami.
Ekspert w dziedzinie komunikacji i wywierania wpływu na ludzi, pasjonatka budowania relacji.

Facebook
Facebook
LinkedIn