Absolwentka ICAN Institute kierunku Management.
Business Unit Manager w Concordia Design Consulting. Biegły menedżer i ekspert w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju, dyplomowany trener sprzedaży i komunikacji. Doświadczenie menedżerskie zdobyła pracując dla jednej z poznańskich uczelni wyższych, gdzie zarządzała Działem Sprzedaży, Biurem Karier oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej. Organizuje pracę działów, motywuje, kilkukrotnie brała czynny udział w restrukturyzacji firmy  i skomplikowanych procesach zmiany, z sukcesami wprowadzała narzędzia i procedury związane z zarządzaniem kontaktem z klientami. Ekspert w dziedzinie komunikacji i wywierania wpływu na ludzi, pasjonatka budowania relacji.