loader image

Projekty, nad którymi pracują są efektem wnikliwych obserwacji potrzeb potencjalnych użytkowników oraz kontekstu użytkowania finalnego produktu. Dzięki temu udaje się stworzyć nowatorskie produkty, które docenione zostały w konkursach polskich i międzynarodowych. Starają się w swoich pracach zawrzeć spryt i oryginalność rozwiązań. Łączą funkcjonalność, ergonomię z estetyką w sposób harmonijny i zrównoważony w duchu upraszczania formy do jej logicznego ostatecznego kształtu.
Portfolio dostępne na: www.ekierki.com

LinkedIn
Share