loader image

Projekty unijne Metaphor - własne projekty badawczo-rozwojowe

Metaphor Wróblewska Sp. K.


realizuje projekt pn.
„Opracowanie w wyniku usługi badawczo-rozwojowej narzędzia informatycznego wspierającego realizację procesu innovation and design management”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3.2

 

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie przez jednostkę naukową (SWPS Innowacje sp. z. o.o.) na zlecenie Metaphor narzędzia informatycznego w postaci portalu do projektowania innowacji.

 

Planowanym efektem projektu będzie gotowe do wdrożenia narzędzie informatyczne stanowiące innowację procesową, umożliwiające rozpoczęcie świadczenia udoskonalonej usługi projektowania innowacji, zaspokajające potrzeby klientów oraz własne, ze szczególnym uwzględnieniem panującej sytuacji epidemiologicznej.

 

Wartość projektu : 488 557,23 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 337 620,85 PLN
Okres realizacji Projektu: 01.10.2021 – 31.12.2022 r.

 

Zapoznaj się także z innymi unijnymi projektami europejskimi, w których udział wzięła firma Metaphor.

LinkedIn
Share