loader image

Wykorzystaj potencjał wzorniczy

Twojego produktu i organizacji

Design dla przedsiębiorców

dofinansowanie PARP

Celem projektu było sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie.

Opracowanie nowego, innowacyjnego produktu odbywało się zgodnie z poniższymi dwoma etapami:

 1. ANALIZA I SYNTEZA, gdzie w ramach etapu zostały zrealizowane następujące zadania:
 • określenie interesariuszy oraz przygotowanie do badań,
 • opracowanie tez problemowych określonych na etapie przygotowania do badań,
 • opracowanie benchmarku oraz analizy trendów,
 • realizacja badań jakościowych,
 • określenie kierunku rozwoju dla nowych produktów i zdefiniowanie person,
 • generowanie pomysłów,
 • zaprojektowanie unikalnego doświadczenie klienta zgodnie z wnioskami z badań.

Rezultatem etapu było stworzenie briefu projektowego zawierającego założenia dotyczące przebiegu procesu opracowywania projektu wzorniczego i wdrożenia nowego produktu.

 1. TWORZENIE ROZWIĄZAŃ WZORNICZYCH, PROTOTYPOWANIE I TESTOWANIE, gdzie w ramach etapu zostały zrealizowane następujące zadania:
 • tworzeniu prototypu produktu,
 • wyprodukowanie prototypów,
 • przygotowanie do testowania wstępnego produktu,
 • przeprowadzenie interpretacji eksperckich (krytyczna ocena wypracowanego rozwiązania),
 • dopracowanie rozwiązania – opracowanie ostatecznej formy nowego produktu,
 • przygotowanie opisu produktu przez projektanta wzorniczego,
 • przygotowanie przez technologa specyfikacji narzędzi i maszyn wymaganych do realizacji produkcji,
 • wypracowanie propozycji wartości oraz modelu biznesowego dla produktu.

Przykłady zrealizowanych projektów:

 • Harpo Sp. z o.o. – usługa doradcza w zakresie opracowania nowego w skali świata notatnika brajlowskiego BraillePen 20 dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Technodrewno Sp. z o.o. – usługa opracowania projektu wzorniczego dla nowego wyrobu produkowanego z drewna – zabawki wspierającej rozwój integracji sensorycznej dzieci w wieku 0-6 lat,
 • Podłogi Bolechowo Roman Pol – usługa opracowania nowego projektu wzorniczego – wielowarstwowej deski podłogowej,
 • Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. – usługa opracowania nowego projektu wzorniczego, w efekcie którego wdrożona do oferty została nowa usługa monitorowania produkcji roślinnej na potrzeby obsługi roszczeń odszkodowawczych.

Wzór na konkurencję

design management

Wzór na konkurencję – I etap: Audyt Wzorniczy

Celem projektu było sfinansowanie przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej, na podstawie której firma wdroży innowację w swojej firmie.

Przygotowana przez nas strategia wzornicza obejmowała:

 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
 • analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

Przykłady zrealizowanych projektów:
Przeprowadzenie usługi audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PATKAR Stanisław Szydełko, MDS-Słomex s.c. Dariusz Słomka, Michał Słomka, BIMAX Sp. z o.o., Akpol Adam Kuś, BEATA DURAŁ PREDOM – KLIMATECH, ADB Furniture.

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem projektu było sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję.

Przykład zrealizowanego projektu:

Marko Kitchen: Zaprojektowanie nowych produktów – 40 zestawów frontów kuchennych połączonych dowolnie w kolekcje oraz zaprojektowanie działań marketingowych tj. strategię marki, identyfikację wizualną, stronę internetową oraz działania w social media. https://marko.kitchen/

Bon na cyfryzację

zaprojektuj obszar IT dla swojej firmy

Bony na cyfryzację przeznaczane są na wprowadzenie przez mikro-, małych i średnich firm innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych dokonana zostanie zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo – zmiana produktów.

Działania mają sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, w konsekwencji wzmocni ich konkurencyjność i odporność na kolejne kryzysy.

Ogłoszenie konkursu: planowane jest na 6 września 2021 r.

LinkedIn
Share