loader image

Unijne projekty europejskie
– wykorzystaj potencjał swojego produktu i organizacji

Projekt europejski: Design dla przedsiębiorców

dofinansowanie PARP

Celem projektu było sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie.

Opracowanie nowego, innowacyjnego produktu odbywało się zgodnie z poniższymi dwoma etapami:

 1. ANALIZA I SYNTEZA, gdzie w ramach etapu zostały zrealizowane następujące zadania:
 • określenie interesariuszy oraz przygotowanie do badań,
 • opracowanie tez problemowych określonych na etapie przygotowania do badań,
 • opracowanie benchmarku oraz analizy trendów,
 • realizacja badań jakościowych,
 • określenie kierunku rozwoju dla nowych produktów i zdefiniowanie person,
 • generowanie pomysłów,
 • zaprojektowanie unikalnego doświadczenie klienta zgodnie z wnioskami z badań.

Rezultatem etapu było stworzenie briefu projektowego zawierającego założenia dotyczące przebiegu procesu opracowywania projektu wzorniczego i wdrożenia nowego produktu.

 1. TWORZENIE ROZWIĄZAŃ WZORNICZYCH, PROTOTYPOWANIE I TESTOWANIE, gdzie w ramach etapu zostały zrealizowane następujące zadania:
 • tworzeniu prototypu produktu,
 • wyprodukowanie prototypów,
 • przygotowanie do testowania wstępnego produktu,
 • przeprowadzenie interpretacji eksperckich (krytyczna ocena wypracowanego rozwiązania),
 • dopracowanie rozwiązania – opracowanie ostatecznej formy nowego produktu,
 • przygotowanie opisu produktu przez projektanta wzorniczego,
 • przygotowanie przez technologa specyfikacji narzędzi i maszyn wymaganych do realizacji produkcji,
 • wypracowanie propozycji wartości oraz modelu biznesowego dla produktu.

Przykłady zrealizowanych projektów:

 • Harpo Sp. z o.o. – usługa doradcza w zakresie opracowania nowego w skali świata notatnika brajlowskiego BraillePen 20 dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Technodrewno Sp. z o.o. – usługa opracowania projektu wzorniczego dla nowego wyrobu produkowanego z drewna – zabawki wspierającej rozwój integracji sensorycznej dzieci w wieku 0-6 lat,
 • Podłogi Bolechowo Roman Pol – usługa opracowania nowego projektu wzorniczego – wielowarstwowej deski podłogowej,
 • Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. – usługa opracowania nowego projektu wzorniczego, w efekcie którego wdrożona do oferty została nowa usługa monitorowania produkcji roślinnej na potrzeby obsługi roszczeń odszkodowawczych.

Projekt europejski: Wzór na konkurencję

design management

Wzór na konkurencję – I etap: Audyt wzorniczy

Celem projektu było sfinansowanie przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej, na podstawie której firma wdroży innowację w swojej firmie.

Przygotowana przez nas strategia wzornicza obejmowała:

 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie technologii,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej,
 • analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
 • analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

Przykłady zrealizowanych projektów:
Przeprowadzenie usługi audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PATKAR Stanisław Szydełko, MDS-Słomex s.c. Dariusz Słomka, Michał Słomka, BIMAX Sp. z o.o., Akpol Adam Kuś, BEATA DURAŁ PREDOM – KLIMATECH, ADB Furniture.

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Celem projektu było sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję.

Przykład zrealizowanego projektu:

Marko Kitchen: Zaprojektowanie nowych produktów – 40 zestawów frontów kuchennych połączonych dowolnie w kolekcje oraz zaprojektowanie działań marketingowych tj. strategię marki, identyfikację wizualną, stronę internetową oraz działania w social media. https://marko.kitchen/

Projekt europejski: Bon na cyfryzację

projektowanie obszaru IT w firmie

Bony na cyfryzację przeznaczone były na wprowadzenie przez mikro-, małe i średnie firmy innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowych możliwa jest zmiana sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo – zmiana produktów.

Działania miały sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, w konsekwencji wzmocnieniu ich konkurencyjność i odporności na kolejne kryzysy.

Przykład realizowanego projektu:
W 2021 r. rozpoczęliśmy realizację projektu innowacyjnej usługi projektowania innowacji. Korzystając z dostępnych technologii, przy wsparciu jednostki badawczej Uniwersytetu SWPS, rozpoczęliśmy prace nad digitalizacją procesu projektowania, co ma przełożyć się między innymi na portal projektowania innowacji biznesowej! Portal ten będzie narzędziem wspierającym proces projektowania produktu, usługi lub strategii. Dzięki dostarczeniu wiedzy, narzędzi i stworzeniu środowiska projektowego, platforma ułatwi, uprości i zwiększy efektywność prowadzenia procesu projektowania innowacji w firmach. Na pewno poinformujemy Was, jak tylko prace nad nowym rozwiązaniem zostaną ukończone.

 

LinkedIn
Share