loader image

Szkolenia biznesowe dla firm w Metaphor

Kurs moderatora Design Thinking

rozwiązuj problemy i kreuj nową rzeczywistość

 

Dla kogo

Do kreatywnych świat należy: dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych kompetencji. Dla tych, którzy chcą rozwiązywać problemy biznesowe i społeczne z wykorzystaniem narzędzi kreatywnych. Kurs polecamy szczególnie managerom, trenerom, pracownikom działów rozwoju, pracownikom marketingu, agencjom kreatywnym oraz nauczycielom.

Wyzwanie

Chcemy zaprosić Was do procesu zmiany przez design i pokazać jak Design Thinking może zmienić organizacje i pobudzić innowacyjność. Proces, który proponujemy pozwoli Wam samodzielnie moderować procesy/projekty Design Thinking w Waszej firmie. Nauczymy Was myślenia projektowego, którego istotą jest zrozumienie zjawisk i zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Projektowanie, o którym mówimy polega na zrozumieniu problemu i dostarczeniu rozwiązań, których oczekuje użytkownik. Kurs Moderatora Design Thinking przygotuje Was do samodzielnego prowadzenia procesów opartych o metodologię Design Thinking. Pod okiem Anny Wróblewskiej, jednej z pierwszych w Polsce konsultantek Design Management, doświadczycie pełnego procesu Design Thinking, poznacie metodologię projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz wejdziecie w rolę moderatora w procesie. Prowadząca podzieli się swoim know-how, przekaże wykorzystywane na co dzień narzędzia pracy Design Thinking, pokaże jakie techniki kreatywne aby osiągnąć zamierzony cel.

Wartość

Design Thinking to metodologia, która od czasu do czasu przewija się przez polskie firmy, najczęściej podczas warsztatów prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Nam zależy aby na stałe zagościła w Waszej firmie i Wy możecie to zapoczątkować. W biznesie design to jedno z narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej firmy a Wy dowiedzie się jak je stosować, wprowadzić do Waszej firmy i w ten sposób rozwiązywać wyzwania projektowe.
Uniwersalność tej metodologii i intuicyjność powoduje, że można zastosować ją wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebami człowieka, wspiera proces projektowania innowacyjnych rozwiązań, które dostarczają nowej wartości Waszym klientom. Dzięki temu pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną firmom, które ją stosują. Po kursie będziecie mogli samodzielnie moderować procesy Design Thinking, aby w sposób twórczy szukać innowacji.

Forma

8 spotkań warsztatowych składających się z trzech modułów.
Pierwszy moduł to warsztaty Design Thinking Sprint, gdzie przejdziecie przez wszystkie etapy Design Thinking. Drugi moduł zawiera cały Design Thinking „od kuchni”: metodologię, kryteria budowy warsztatu, najważniejsze narzędzia, umiejętność wyboru narzędzi na warsztaty oraz metody realizacji procesu. Natomiast w trzecim module zostaniecie poddani superwizji, aby doskonalić swoje umiejętności pod okiem Anny Wróblewskiej.

Akademia Innowacji

think like a start-up

Dla kogo

Dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, a także managerów średniego i wyższego szczebla,
którzy poszukują innowacji.

Wyzwanie

Wspólne wypracowanie odpowiedzi na pytania, jak zmienić i rozwinąć Twój biznes lub jak zmienić perspektywę i sposób myślenia o nim. Zderzymy Cię z problemami z innych branż, opowiemy o dojrzałości biznesowej, a Ty wyciągniesz wnioski pozwalające uniknąć mielizny w biznesie. Dowiesz się, czym jest gotowość do myślenia, podejmowania ryzyka, tworzenia nowych rozwiązań i wartości dla klienta.

Wartość

Poznasz narzędzia, metody i techniki używane w ramach rozwoju innowacji na przykładzie start-up’u, a zdobytą wiedzę przetestujesz w procesie projektowania swojego start-up’u lub innowacji. Wszystko po to, abyś wdrażał mądre i świadome rozwiązania wewnątrz struktur swojej organizacji.

Forma

8-dniowy warsztat z zakresu pozyskiwania i projektowania innowacji na potrzeby biznesu, w formie coachingu zespołowego pod okiem mentora/trenera.

Design Sprint

jak skutecznie
i szybko rozwiązać problemy

Dla kogo

Dla managerów średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani innowacyjnymi metodami projektowania. Dla wszystkich szukających kreatywnych rozwiązań projektowych.

Wyzwanie

Jak kreatywnie podchodzić do wyzwań projektowych, jak rozwiązywać istniejące problemy w organizacji? A także, jak testując zminimalizować ryzyko związane z wdrożeniem? Pokażemy Tobie, w jaki sposób przepracować powyższe wątpliwości, by wypracowywać nowe, nieszablonowe kierunki i pomysły wspomagające funkcjonowanie firmy.

Wartość

Z warsztatów wyjdziesz ze znajomością procesu projektowego, umiejętnością diagnozowania problemu i generowania rozwiązań zgodnych z autentycznymi potrzebami i wartościami odbiorców. Poznasz dziesięć narzędzi, które będziesz mógł bez wahania zaimplementować w swojej firmie i odpowiedzieć na różnorodne wyzwania.

Forma

5-dniowy warsztat w formie pracy zespołowej przy procesie projektowym – od zrozumienia po kreowanie, decydowanie, prototypowanie i testowanie produktu lub usługi.

Brand experience

projektowanie marki
w oparciu o kluczową propozycję wartości dla użytkowników/klientów

Dla kogo

Dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy pragną budować markę opierając się na kluczowych wartościach dla odbiorców. Dla managerów średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani innowacyjnymi metodami tworzenia doświadczeń.

Wyzwanie

Budowanie marek, które oferują spójne i wyjątkowe doświadczenie klientom dając im poczucie szczęścia i zadowolenia. Dobrze zaprojektowane marki to takie, które swoją koncepcją manifestują wartości firmy, potencjał ludzi, którzy je tworzą oraz propozycję wartości za pośrednictwem oferowanych produktów, usług i komunikacji. Jak więc świadomie projektować unikalne doświadczenia marki?

Wartość

Warsztat zakończysz z wypracowaną misją i wizją marki w oparciu o kluczowe wartości z perspektywy klienta. Zdefiniujesz unikatową propozycję swojej marki, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby. Określisz wartości strategiczne, racjonalne i emocjonalne marki, które staną się fundamentem Twojego biznesu. Dowiesz się, jak moderować strategią marki, by móc samodzielnie stworzyć strategię komunikacji.

Forma

Warsztaty grupowe odbywające się w metodologii myślenia projektowego (design thinking, service design, user experience).

Projektowanie produktu

czyli jak projektować rzeczy ważne
i ważniejsze

Dla kogo

Dla projektantów, brand managerów, studentów wzornictwa, managerów rozwoju nowego
produktu i managerów produktu.

Wyzwanie

Już dawno w projektowaniu produktów przestał liczyć się wyłącznie wygląd.
Na sukces danego przedmiotu czy urządzenia składa się szereg czynników, lecz jeden z nich jest nadrzędny – projekt musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby użytkownika. Dlatego w procesie projektowym trzeba być z użytkownikiem blisko, słuchać i rozumieć jego oczekiwania. Jak się do niego zbliżyć, jak zaprojektować przedmiot, który będzie całkowicie mu odpowiadał?

Wartość

Uzyskasz wiedzę, która zwiększy szanse na sukces Twojego produktu. Będziesz wiedzieć, jak definiować problem, badać i rozpoznawać potrzeby użytkowników. Nauczysz się przeprowadzać samodzielnie badania, a także zdobędziesz umiejętności właściwego wykonywania i zarządzania procesem powstawania nowego produktu: od fazy koncepcyjnej, aż po wdrożenie. Będziesz prototypować i testować tak długo, aż osiągniesz jak najlepszy produkt.

Forma

3-dniowy warsztat, podczas którego uczestnicy przejdą w przyśpieszonej formie proces projektowy — od etapu eksploracji, kreacji i analizy aż do prototypowania i testowania, które przygotowuje do wdrożenia pomysłu w życie.

Design Thinking

od pomysłu do innowacji

Dla kogo

Dla managerów dużych, średnich i małych przedsiębiorstw (dyrektorów zarządzających, managerów działów rozwoju, marketingu, badań, analiz, dyrektorów i kierowników produkcji), konsultantów biznesu, władz i managerów samorządów terytorialnych, absolwentów studiów projektowych, technicznych i ekonomicznych, inżynierów, projektantów i grafików oraz dla każdego, kto szuka pomysłu na siebie i swoją działalność.

Wyzwanie

Skupienie się na potrzebach ludzi i sposobie dobrego oraz mądrego ich rozpoznawania. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do skutecznego wdrożenia rozwiązań w życie. Parafrazując Tima Browna, pioniera design thinking, celem warsztatu jest zmienienie potrzeby w popyt, czyli postawienie ludzi na pierwszym miejscu.

Wartość

Wyjdziesz z praktyczną wiedzą, jak wykorzystywać techniki kreatywne z wielu dziedzin nauki, biznesu, sztuki i obszarów działania organizacji w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Jak za ich pomocą tworzyć produkty i usługi na miarę ludzkich potrzeb i innowacyjnych rozwiązań.

Forma

Praca warsztatowa z wykorzystaniem technik kreatywnych według metodologii design thinking, która dzięki metodzie “7 kroków” nauczy Cię, jak innowacyjnie rozwiązywać problemy.

Design a better business

A — Z

Dla kogo

Dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy chcą wzmocnić swoja pozycję na rynku. Dla managerów średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani innowacyjnymi metodami projektowania.

Wyzwanie

Zaplanowanie skutecznej strategii rozwoju dla Twojej firmy, która poszukuje nowych rozwiązań i nie wzoruje się na działaniach konkurencji. Będziesz mógł zaprojektować własny biznes, poznać i zaimplementować sprawdzone narzędzia, które zagwarantują rozwiązanie w codziennych wyzwaniach projektowych. Zrozumiesz, jakie możliwości daje nam najbliższe środowisko i zapoznasz się z jednym z modeli projektowania innowacji dla potrzeb biznesu.

Wartość

Wyjdziesz ze znajomością metodologii skoncentrowanej na człowieku. Takiej, która pozwala dostarczyć wyrafinowanych doświadczeń oraz zaspokoić potrzeby najbardziej wybrednych interesariuszy. Staniesz się bezkonkurencyjny, ponieważ po warsztacie skoncentrujesz się na procesie, czyli sposobie dochodzenia do rozwiązań. Rozwiązania te będą stanowić podstawę tworzenia produktów i usług, które z kolei będą dokładną odpowiedzią na realne potrzeby konsumentów.

Forma

5-dniowy warsztat oparty na metodologii design thinking, w formie pracy zespołowej przy procesie projektowym: od poznania przez zrozumienie, kreowanie, prototypowanie i ocenienie produktu lub usługi.

Badania wspierające innowacyjność

badania w metodykach myślenia projektowego: design thinking oraz service design

Dla kogo

Dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy chcą poznać potrzeby odbiorców. Dla managerów średniego i wyższego szczebla, którzy są zainteresowani innowacyjnymi metodami tworzenia doświadczeń.

Wyzwanie

Często niezbyt dokładnie znamy naszych klientów, nie rozumiemy ich potrzeb, a tym samym nie wiemy, jak je zaspokoić. Podczas warsztatów poznasz metody oparte na empatycznym wczuwaniu się w rolę swojego klienta. Nauczysz się rozpoznawać i diagnozować potrzeby oraz definiować problemy i wyzwania.

Wartość

Wyjdziesz z warsztatów z praktyczną wiedzą, jak samemu przeprowadzić badanie pogłębiające (jakościowe) oraz w jaki sposób wykorzystać metodologię z zakresu design thinking i service design, aby rozwijać innowacyjność w firmie. Pozyskasz wiedzę dotyczącą roli i istotności konsumenta w dzisiejszych czasach, wartości produktu w wymiarze funkcjonalnym, ergonomicznym, sensorycznym i użytecznym. Przede wszystkim będziesz potrafił analizować i wyciągać wnioski z badań oraz obserwacji otaczającego środowiska.

Forma

Warsztaty grupowe odbywające się w myśl metodologii design thinking, service design oraz narzędzi i technik jakościowych.

Coaching myślenia projektowego

czyli zmieniaj się sam

 

Dla kogo

Dla osób, które uważają, że wszystko już było i czas na nowe. Dla tych, którzy mają poczucie utknięcia, bycia w impasie, chcą umieć odnaleźć się w każdej sytuacji, a także chcą podążać za zmianami w społeczeństwie kreatywnym.

Wyzwanie

Pomoc we wzmacnianiu i doskonaleniu się poprzez refleksję nad tym, jak zostaje zastosowana konkretna umiejętność i/lub wiedza. Koncentracja na procesie, czyli sposobie dochodzenia do rozwiązania — człowiek w centrum — jako twórca, użytkownik, właściciel firmy. Coaching design to warsztaty pracowania “nad sobą” podczas których wypracowany jest nowy pomysł na siebie w sferze aktywności zawodowej.

Wartość

Wzmocnisz zdolności poszukiwania nowych rozwiązań nawet w sytuacji zaskakującej i z pozoru nieprzyjemnej. Zaczniesz czerpać korzyści z myślenia „szerokiego”, bez szufladkowania. Będziesz potrafił umiejętnie dostosować się i być otwartym na bardzo chaotyczny proces zmian. Nauczysz się być elastycznym przy jednoczesnym zadbaniu o skuteczność swoich działań.

Forma

Ustalana indywidualnie.

Service Design

zmieniaj doświadczenie odbiorcy

 

Dla kogo

Dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć lub uporządkować wiedzę o projektowaniu usług. Dla tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ulepszyć swoją usługę i jak ją zaprojektować korzystając z narzędzi service design. I najważniejsze – chcą poznać inny sposób myślenia i skoncentrować się na procesie innowacji.

Wyzwanie

Jak tworzyć usługi, które odpowiadają na potrzeby klientów? Odpowiedzią na to pytanie jest Service Design – metodyka, która wspiera tworzenie innowacji w obszarze usług. Naszym wyzwaniem będzie stworzenie takich usług, które są zorientowane na użytkownika. Odkrycie jego potrzeb i dostarczenie jak najlepszych doświadczeń.

Wartość

Dowiecie się jak koncentrować się na precyzyjnym rozpoznaniu kluczowych potrzeb i oczekiwań klientów, jak projektować, tworzyć, rozwijać i testować rozwiązania tak, by w najbardziej adekwatny sposób odpowiadały one na potrzeby odbiorców.
Będziemy weryfikować czy wypracowane rozwiązania są spójne z celami strategicznymi firmy, sprawdzimy konkurencyjność usługi w porównaniu do innych będących na rynku. Będziemy projektować język komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy, wspierający skuteczne wdrażanie usług oraz wskażemy działania i zasoby niezbędne do wdrożenia wypracowanych usług.
Wszystko po to aby wiedzieć jak rozwiązać problem istniejący w organizacji, wstępne przetestować rozwiązania i zminimalizować ryzyko związane z wdrożeniem. Ważne jest wypracowanie nowych, nieszablonowych kierunków/ pomysłów wspomagających funkcjonowanie firmy oraz nauka narzędzi oraz metodologii projektowania rozwiązań w krótkim czasie.

Forma

4 spotkania warsztatowe.

Projektowanie biznesu w zmieniającej się rzeczywistości

praca ze zmianą

 

Dla kogo

Dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców, którzy chcą umiejętnie rozwiązywać problemy a także generować innowacyjne pomysły w krótkim czasie. Dla managerów średniego i wyższego szczebla, których interesują narzędzia i metodyki myślenia projektowego (lean start up, design thinking, user experience, service design) do zarządzania zmianą. Również dla wszystkich tych, którzy projektując swoje biznesy, znaleźli się w punkcie stagnacji lub odczuwają potrzeby ustrukturyzowania swojej pozycji. Warsztaty online przeznaczone są dla osób, które chcą tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Wyzwanie

Jak możemy w krótkim czasie zaprojektować  innowacyjne rozwiązania? Jak posługiwać się technikami i narzędziami, które pozwalają rozwiązywać zdiagnozowanie problemy? Naszym celem jest przeprowadzenie uczestników szkolenia przez proces kształtowania innowacji w taki sposób, aby po jego zakończeniu każdy z nich był w stanie samodzielnie generować rozwiązania, produkty i usługi.

Wartość

Uczestnicy warsztatu poznają niezbędne narzędzia i techniki do diagnozy problemów i rzeczywistości. Przejdą przez ustrukturyzowaną metodę tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Przy wsparciu konsultantów oraz tutorów samodzielnie rozwiążą wybrane przez nich problemy. Rozwiną swoje kompetencje o kluczowe techniki pracy nad innowacją. A co najważniejsze będą realizować swój własny proces projektowy tworzenia innowacji we współpracy z zespołem projektowym w ramach Open Innovation, gdzie zespół wzmacnia i rozwija powstałe rozwiązania.

Otrzymają zestaw narzędzi oraz materiałów, w ramach których znajdują się dedykowane webinary oraz materiały edukacyjne do pracy nad innowacją, tak aby samodzielnie mogli tworzyć innowacyjne produkty i usługi.

Forma

6 warsztatów online odbywające się za pomocą Microsoft Teams oraz Mural – usług internetowych opartych na chmurze zawierającej zestaw narzędzi służących współpracy zespołowej. Zespół projektowy pracować będzie na specjalnie przygotowanych materiałach, w ramach których znajdują się dedykowane webinary oraz materiały edukacyjne do pracy nad innowacją.

Projektowanie produktów i usług w oparciu o metodyki innovation and design management

praca ze zmianą

 

Dla kogo

Dla małych, średnich i dużych organizacji, które chcą nauczyć się rozwiązywać problemy, a także generować rozwiązania, w krótkim czasie, pracując na narzędziach i metodykach wspierających innowacyjność organizacji.

Wyzwanie

Jak organizacja może w skondensowanym czasie projektować innowacyjne rozwiązania? Jak wdrożyć w życie organizacji kluczowe metodyki myślenia projektowego (lean start up, design thinking, user experience, service design) oraz techniki kształtowania innowacyjnych produktów, usług i procesów? Jak stworzyć bazę wewnętrznych ambasadorów innowacji, którzy będą potrafili  implementować poznane narzędzia w codziennym funkcjonowaniu organizacji? Naszym celem jest przeprowadzenie firmy przez proces kształtowania innowacji w taki sposób, aby po jego zakończeniu każdy z uczestników szkolenia był w stanie samodzielnie generować rozwiązania, produkty, usługi i procesy, tym samym wpływać na globalne znaczenie firmy.

.

Wartość

Podczas kursu firma pozna niezbędne narzędzia i techniki do diagnozy problemów i rzeczywistości. Uczestnicy warsztatów online przejdą przez ustrukturyzowaną metodę tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą miały realny wpływ na działanie organizacji. Przy wsparciu konsultantów oraz tutorów firma samodzielnie rozwiąże kluczowy dla organizacji problem. Uczestnicy rozwiną kompetencje o kluczowe techniki pracy na innowacji, tym samym firma wykształci wewnętrznych ambasadorów.

Forma

7 warsztatów online odbywające się za pomocą Microsoft Teams oraz Mural – usług internetowych opartych na chmurze zawierającej zestaw narzędzi służących współpracy zespołowej. Zespół projektowy pracować będzie na specjalnie przygotowanych materiałach, w ramach których znajdują się dedykowane webinary oraz materiały edukacyjne do pracy nad innowacją.

Baza Usług Rozwojowych

jak uzyskać refundację szkolenia dla MŚP z PARP

Baza Usług Rozwojowych jest to ogólnodostępna platforma, w której można zaleźć oferty usług rozwojowych (warsztatów, szkoleń, studiów, coachingu, mentoringu, kursów itp.) Celem projektu jest dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez te firmy – do 80% ceny usługi.

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania?

Aby skorzystać z dofinansowania wybranej usługi, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia, ponieważ procedury przyznawania środków różnią się dla każdego województwa.

Lista operatorów w podziale na województwa znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych pod adresem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Procedura zapisu na szkolenie krok po kroku

Krok 1

Wyszukaj ofertę usługi rozwojowej na stronie Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

UWAGA! Każdą usługę można zorganizować również w formie zamkniętej, dostosowanej do Państwa potrzeb. W tym celu, przed kontaktem z Operatorem, prośba o kontakt z nami aby dostosować usługę do Państwa potrzeb: hello@metaphor.pl

Krok 2

Krok 3

Zgłoś się do operatora działającego na terenie województwa, właściwego dla miejsca zarejestrowania Twojej firmy. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W Poznaniu takim operatorem jest WARP http://warp.org.pl/oferta/dotacje/uslugi-rozwojowe-2/

LinkedIn
Share