Ulepszyliśmy urządzenie
do nauki pisania brajlem
razem z Harpo

Zaprojektowaliśmy
przyszłość Poznania
razem z mieszkańcami

Odnowiliśmy wnętrze
samochodu VW Caddy
wspólnie z pracownikami fabryki

Stworzyliśmy
innowacyjną myjnię
chirurgiczną razem z Alvo

Zaprojektowaliśmy
strategię Employer Branding
dla VW

Projektowaliśmy strategię
opartą o współtworzenie,
design i dostępność razem
z grupą kapitałową VOX

Bank Zachodni WBK