Ulepszyliśmy urządzenie
do nauki pisania brajlem
razem z Harpo

Zaprojektowaliśmy
przyszłość Poznania
razem z mieszkańcami

Odnowiliśmy wnętrze
samochodu VW Caddy
wspólnie z pracownikami fabryki

Stworzyliśmy
innowacyjną myjnię chirurgiczną
razem z Alvo

Zaprojektowaliśmy
strategię Employer Branding
dla VW

Projektowaliśmy strategię
opartą o współtworzenie, design
i dostępność razem z grupą kapitałową VOX

Bank Zachodni
WBK