loader image

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz szkoleniowiec i konsultant (SCIENTIA-VIS). Jeden z prekursorów zarządzania wiedzą w Polsce. Prowadzi szkolenia i realizuje projekty doradcze dla firm i samorządów z zakresu design thinking, zarządzania kapitałem intelektualnym oraz innowacjami.
Autor wielu raportów i ekspertyz m.in. raportu o innowacyjności polskiej gospodarki Go Global! (2011), Raportu o zaufaniu w Polskim Biznesie (2015) oraz „Szkoła dla Innowatora” dla Ministerstwa Rozwoju RP (2017).
Zrealizował wiele projektów badawczych m.in. dotyczących kapitału intelektualnego powiatów, kapitału intelektualnego szkół wyższych, zarządzania wiedzą w edukacji, polskiej branży farmaceutycznej (GO Global! Polish Pharma), Innowacyjności Polskiej Gospodarki Go Global!, Pracowników wiedzy 65+.
Prowadził wiele szkoleń i warsztatów m.in. dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, WSB, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, UM w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i innych.
Wykładał w Sam Houston State University w USA oraz Karel de Grote-Hogeschool w Belgii oraz w programach MBA Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.

LinkedIn
Share