loader image

Pracuje wykorzystując podejście systemowe, analizę transakcyjną, terapię narracyjną, terapię opartą na emocjach. Od 1985 roku prowadzi szkolenia, treningi, coaching, konsultacje, wspierając rozwój organizacji. Współpracuje z zarządami i menadżerami, wspomagając organizacje we wzmacnianiu kompetencji relacyjnych oraz przywódczych.
Specjalizuje się w przeprowadzaniu diagnozy kultury organizacyjnej, a także w prowadzeniu konsultacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.
Jest członkiem ITAA (International Transactional Analysis Association), prezesem PITAT (Polskie Integratywne Towarzystwo Analizy Transakcyjnej) oraz członkiem EATA (European Association for Transactional Analysis), w którym w latach 2009-2016 pełniła funkcję Wiceprezydenta. Na podstawie własnych doświadczeń rozwinęła filozofię pracy z organizacjami w ujęciu systemowym. Popularyzuje wiedzę psychologiczną prowadząc od 25 lat wykłady otwarte oraz warsztaty. Jest współautorką książki „Analiza Transakcyjna w zarządzaniu”, a jako wydawca i konsultant naukowy wspierała publikację książki Julie Hay “Analiza Transakcyjna dla trenerów”.

LinkedIn
Share