loader image

Kompetencje przyszłości

Debata z udziałem Anny Wróblewskiej | 8 czerwca 2022 r.

Pandemia COVID-19 trwale zmieniła sposób, w jaki uczymy się i pracujemy – także w ramach staży czy praktyk. Od marca 2020 r. studenci musieli odwoływać swoje tradycyjne praktyki lub zamieniać je na praktyki zdalne. W rezultacie wielu z nich okazało się nieprzygotowanych i zaskoczonych nową sytuacją.

Projekt EPIDI – Europejskie Partnerstwo na Rzecz Innowacji w Zakresie Zdalnych Staży i Praktyk to inicjatywa współfinansowana z programu ERASMUS+ realizowana w partnerstwie trzech uniwersytetów – Uniwersytetu w Strasburgu (Francja), Instytutu Technologicznego w Karlsruhe (Niemcy) i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Polska). Jej celem jest promowanie staży na odległość i wspieranie współpracy między różnymi podmiotami prywatnymi i publicznymi w skali europejskiej.

 

Debata na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z udziałem Anny Wróblewskiej

Już w środę, 8 czerwca br. w godz. 9:00–12:00 zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym kompetencji przyszłości na rynku pracy. Seminarium odbędzie się w Sali Senatu Collegium Minus na UAM oraz w formie online.

W debacie wezmą udział:

1. dr hab. Małgorzata Rosalska, UAM, ekspertka ds. doradztwa zawodowego i planowania kariery,
2. Anna Wróblewska, Metaphor, ekspertka w dziedzinie projektowania i tworzenia innowacji,
3. Anna Schmidt-Fiedler, UAM, koordynatorka projektu EPIDI & inicjatyw społecznych.

Celem spotkania jest stworzenie forum wymiany doświadczeń ds. wirtualnych i hybrydowych staży i praktyk studenckich oraz wyzwań związanych z cyfrową transformacją w obszarze zdobywania kompetencji, które są dziś niezbędne do podjęcia zatrudnienia przez młodych ludzi. To także doskonały pretekst do refleksji i dyskusji o kompetencjach przyszłości, niezbędnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Jakie obserwujemy dziś postawy wobec kariery i aktywności zawodowej wśród młodych ludzi? Jakie kompetencje powinniśmy pielęgnować wśród młodzieży i studentów, które są potrzebne do projektowania i tworzenia innowacji w firmie? Jakie kompetencje będą niezbędne na rynku pracy w niedalekiej przyszłości? Jakie wyzwania związane z diagnozą, oceną i walidacją kwalifikacji stoją przed uczelniami i pracodawcami?

Na te i inne pytania poznamy odpowiedzi już w środę!

Anna Wróblewska w roli prelegenta

Zespół EPIDI mocno wierzy, że zdalne staże mogą być wzbogacającą szansą zarówno dla stażystów, jak i pracodawców. Obserwujemy, że od 2020 roku wiele ofert staży umożliwia odbywanie ich w trybie zdalnym i/lub hybrydowym. W ten sposób znacząco wzrosła liczba firm zatrudniających stażystów na całym świecie, co pokazuje, że praca zdalna może istotnie wzmacniać szanse absolwentów na rynku pracy.

W ramach projektu, na podstawie ogólnoeuropejskiej ankiety wypełnionej przez osoby, mające doświadczenie w pracy oraz praktykach zdalnych, wypracowany został „Podręcznik dobrych praktyk”. Docelowo powstaną także ogólnodostępne moduły e-learningowe, będące odpowiedzią na największe wyzwania zidentyfikowane w ramach badań.

Podczas spotkania na Uniwersytecie, Anna Schmidt-Fiedler wprowadzi również słuchaczy w świat zdalnych i hybrydowych staży pracy. Zapisy na wydarzenie (w wersji stacjonarnej lub online) dostępne są TUTAJ.

Więcej informacji o projekcie EPIDI na stronie organizatora TUTAJ.

 

 

LinkedIn
Share