loader image

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją

Poznajcie proces projektowania nowych produktów i usług z wykorzystaniem metodyki Innovation & Design Management

Jak powstają innowacje?

Jak uruchomić istniejący potencjał pracowników, działów, zespołów, by wspólnie kreować nowoczesne rozwiązania? Czym jest model biznesowy i dlaczego jego opracowanie jest tak ważne dla istnienia każdej organizacji? Jak zaprojektować biznes, który będzie innowacyjny?

Poznajcie Letnią Szkołę Zarządzania Innowacją!

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją organizowana przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie jest projektem mającym na celu przeprowadzenie studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez cały proces projektowania nowych produktów lub usług z wykorzystaniem metodyki Innovation & Design Management.

Innovation & Design Management to strategiczne podejście do zarządzania procesami tworzenia innowacji. Metoda pracy oparta jest na współtworzeniu – nie przynosimy gotowych strategii działania, ale uruchamiamy istniejący potencjał zespołu projektowego, by wspólnie kreować innowacyjne rozwiązania. Dobrze zaprojektowany biznes integruje produkt i usługę z modelem biznesowym oraz procesami zachodzącymi w organizacji. Dzięki powiązaniu wszystkich obszarów działalności firmy możemy tworzyć konkurencyjne i charyzmatyczne marki.

Podczas Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją, słuchacze poznali tajniki tworzenia innowacji i kreatywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy, pod opieką mentorów, przez kilka miesięcy pracowali nad rozwiązaniem realnych problemów zgłoszonych przez przedsiębiorców i inne podmioty zewnętrzne. Lista wyzwań projektowych dotyczyła m.in.:
– kształtowania postaw przedsiębiorczych od najmłodszych lat,
– sposobów zatrzymania młodych ludzi w regionie,
– rozwiązań na terenie kampusu zwiększających komfort studiowania,
– pomysłów na dotarcie do jak największej liczby osób zainteresowanych produktami pszczelimi,
– oraz zachęcania przedsiębiorstw z Warmii i Mazur do zmian modelu funkcjonowania na zgodny z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją

Jak zatem wyglądał cały proces, przez który wspólnie przeszliśmy ze studentami?

Na początku Anna Wróblewska wprowadziła uczestników do świata zarządzania innowacją i designem, którego celem było przyswojenie wiedzy na temat metodyki Innovation & Design Management wykorzystywanej do zarządzania procesami tworzenia innowacji.

Następnie Agnieszka Marlińska przeprowadziła warsztat z budowania zespołów. Celem tego modułu była integracja uczestników oraz identyfikacja ich kompetencji. Stworzyliśmy wtedy grupy projektowe, w ramach których uczestnicy pracowali już do samego końca kursu. Po etapie budowania zespołów przyszła kolej na identyfikację problemów.

Marek Zieliński wtajemniczył uczestników w świat metod badawczych. Studenci poznali techniki oparte na empatycznym wczuwaniu się w rolę klienta, rozpoznawaniu i diagnozowaniu ich potrzeb oraz definiowaniu problemów i wyzwań projektowych. Zespoły, oprócz projektowania testowych wywiadów, stworzyli także persony i mapy empatii użytkowników usług – potencjalnych klientów.

Następnie, razem z Agnieszką Marlińską, zespół przeszedł trening kreatywności. Celem tego warsztatu było wzmocnienie wśród studentów zdolności poszukiwania nowych rozwiązań, czerpania korzyści z myślenia „szeroko” bez szufladkowania i świadomego otwarcia na proces zmian.

Danil Daneliuk natomiast wprowadził uczestników w świat budowania tożsamości marki i projektowania dla niej identyfikacji wizualnej. Studenci dowiedzieli się jak zaprojektować wyjątkowe doświadczenia klientów podczas obcowania z marką i dlaczego tak ważny jest jej spójny wizerunek.

Co było dalej? Piotr Wróblewski zapoznał uczestników warsztatów z narzędziami i zasadami szybkiego prototypowania. Prototyp jest wstępną wersją rozwiązania postawionego problemu projektowego. Etap ten jest swojego rodzaju pomostem pomiędzy pomysłem a jego gotowym wykonaniem. Studenci, pod okiem Piotra, stworzyli prototypy projektowanych rozwiązań, aby następnie je przetestować i przygotować wnioski do dalszego usprawniania i rozwijania pierwotnie zaprojektowanych modeli.

Danil Daneliuk razem z Michałem Głowackim przedstawili podstawowe techniki pracy w zakresie modelowania i modyfikowania obiektów 3D. Następnie Michał Głowacki wspólnie ze studentami projektował modele biznesowe w obrębie propozycji wartości wypracowywanej we wcześniejszych modułach studiów. Aby firma mogła nazywać się innowacyjną, potrzebuje efektywnego modelu biznesowego, który wskazuje kluczowe elementy mające wpływ na realizację wyznaczonych celów strategicznych. Model biznesowy to fundamenty, na których budujemy i opieramy całe przedsiębiorstwo.

Na ostatnich warsztatach studenci, pod okiem Michała Głowackiego i Piotra Wróblewskiego, nabyli umiejętności prezentacyjne i poznali techniki niezbędne do przygotowania profesjonalnego wystąpienia przed inwestorami. Wystąpienia skoncentrowanego na przedstawieniu w krótkim czasie i pod silną presją, kluczowych zasad i zalet projektowanych rozwiązań.

Ostatniego dnia natomiast czekało na studentów nie lada wyzwanie – prezentacja wypracowanych rozwiązań w postaci profesjonalnej prezentacji, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas całego programu Letniej Szkoły Zarządzania Innowacją!

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją

Jakie nowe rozwiązania wypracowali studenci podczas kilku miesięcy wspólnej pracy?

Uczestnicy warsztatów poznali środowisko sprzyjające dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, które przekłada się na wspólną realizację projektów i współpracę w zespole. Przestrzeń bez sztywnych struktur i hierarchii wymusza podejmowanie działań w oparciu o kompetencje członków zespołu i podnosi umiejętności pracy w grupie.

Nad czym studenci pracowali przez ostatnie pół roku? Zespół „Grota Kreatywności” poświęcił swój czas nad problemem identyfikacji studentów z UWM. Grupa „Bee Balance” pracowała nad nowymi usługami dla pasieki Sobolewski. „Łowcy Innowacji” dostrzegli jak istotne jest krzewienie przedsiębiorczych postaw już od najmłodszych lat. „Polskie Animals” opracowały aplikację dla studentów pt. „Komfi” ułatwiającą codzienne życie studenta na uczelni, a „Żółwie” natomiast pracowały nad inną aplikacją dla studentów o genialnej nazwie „Komfortowo”!

To jeszcze nie koniec!

Pomimo, że w styczniu zakończyliśmy już pierwszą edycję szkoły wielkim finałem, Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją wciąż trwa. Dzięki dobrym opiniom i wysokim ocenom uczestników warsztatów, właśnie planujemy jej kolejną edycję!

„Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją jest nowatorskim projektem skierowanym do studentów i studentek naszej Uczelni, którzy dotychczas nie mieli szansy poznać i pracować metodykami myślenia projektowego. Do współpracy w ramach projektu zaprosiliśmy podmioty zewnętrzne, w tym m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz firmy prywatne. Dzięki ich zaangażowaniu uczestnicy pracowali w trakcie warsztatów nad realnymi wyzwaniami. Udział w LSZI był dobrowolny i być może to sprawiło, że atmosfera I edycji Szkoły była tak niesamowita. Dawno nie widziałam takiego zapału i pomysłowości!!! Aktywność, koleżeńskość, praca zespołowa, kreatywność, innowacyjność – to właśnie te słowa szczególnie przychodzą mi na myśl, gdy ludzie pytają mnie o Letnią Szkołę Zarządzania Innowacją.” – tak wspomina Szkołę Hanna Marciak, koordynatorka LSZI realizowanej w ramach projektu pt. ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

A co mówią sami studenci? Joanna S., jedna z uczestniczek programu, podsumowała Szkołę kilkoma zdaniami: „Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją to najlepsza rzecz, której się podjęłam. Zdobyłam wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania innowacją i designem (…) Dużym, a wręcz ogromnym zaskoczeniem była dla mnie atmosfera. Wszyscy uczestnicy i prowadzący byli wspaniali. To był cudowny czas wśród nowych przyjaciół.”.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas do udziału w programie i wszystkim uczestnikom za tak aktywny udział i zaangażowanie! Cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu i dzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania innowacyjnych produktów, usług i doświadczeń klientów!

Do zobaczenia podczas drugiej edycji, na którą zapisać możecie się TUTAJ.

Letnia Szkoła Zarządzania Innowacją
LinkedIn
Share