loader image

Wykonaliśmy audyt IT

dla Aero Poznań

Do jakiego wniosku doszliśmy wspólnie?

Chcąc zoptymalizować procesy biznesowe w firmie i przygotować się do wdrożenia nowego oprogramowania zarządzania firmą lotniczą należy przeprowadzić inwentaryzację rozwiązań IT oraz procesów biznesowych funkcjonujących w firmie Aero Poznań.

Jak pracowaliśmy?

Realizowane prace ukierunkowane były na pozyskanie pełnej wiedzy o IT i procesach biznesowych w Aero Poznań celem jej rzetelnego odwzorowania w raporcie. Zebrana wiedza, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki Aero Poznań, została odniesiona do najlepszych praktyk, co pozwoliło na zdefiniowanie szeregu działań eliminujących i uzupełniających stwierdzone obszary do rozwoju we wsparciu procesów biznesowych przez rozwiązania IT.

Pozyskiwanie wiedzy skoncentrowane było na wiedzy nie udokumentowanej – nie mającej swoich utrwalonych źródeł i zapisów analizowanych procesów. Pozyskane informacje dotyczyły następujących zagadnień:

  • funkcjonujących w Aero Poznań rozwiązań informatycznych,
  • funkcjonujących w Aero Poznań procesów biznesowych,
  • zakresu wsparcia realizowanych procesów biznesowych przez istniejące rozwiązania informatyczne.

W tym celu stosowano metodę spotkań i wywiadów przeprowadzanych na podstawie autorskiego scenariusza, w których udział brali przedstawiciele poszczególnych działów firmy – administracji, kontrolingu, sprzedaży szkoleń lotniczych, treningu lotniczego, serwisu, sprzedaży samolotów oraz zarządu.

​Co wypracowaliśmy?

Szczegółowy raport z audytu zawierający przedstawione w systematycznym ujęciu wyniki inwentaryzacji IT i procesów biznesowych m.in.:

  • ustalenia i ewidencja aktualnie użytkowanych w firmie systemów IT;
  • ustalenia procesów biznesowych funkcjonujących w firmie i określenia zakresu w jakim wspierane są przez rozwiązania IT;
  • określenia propozycji strategicznych kierunków zmian w obszarze IT;
  • wypracowania roadmapy rozwoju systemów IT w firmie.

Wynikiem audytu są również zdefiniowane działania zalecane do podjęcia w celu eliminacji i uzupełnienia luk oraz braków w obszarze IT i realizowanych procesów biznesowych.

LinkedIn
Share