loader image

Proces tworzenia innowacji dla Grupy Demant

Co zdiagnozowaliśmy?

Od ponad stu lat, Grupa Demant odgrywa istotną rolę w rozwoju innowacyjnych technologii i know-how, które przyczyniają się do poprawy słuchu i zdrowia ludzi. Jak sami o sobie mówią „Nasza pasja do innowacji i technologii pomoże nam urzeczywistnić to, co niewyobrażalne.”.

Firma Demant, świadoma potrzeb pracowników, nieustannie pracuje nad kulturą organizacyjną, opartą o innowacje. Niezwykle ważne dla kadry kierowniczej było stworzenie takich rozwiązań, które z jednej strony pomogą nowozatrudnionym osobom szybko odnaleźć się w nowym miejscu pracy, ale też umożliwi obecnym pracownikom na nieustanny rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Jak pracowaliśmy?

Wspólnie z pracownikami firmy Demant przeprowadziliśmy warsztaty w ramach programu „5 Sprints to Grow”. Na wstępie uczestnicy zostali wprowadzeni w etapy procesu tworzenia innowacji, zapoznali się z metodami myślenia projektowego, takich jak design thinking, service design czy user experience. Następnie podzieliliśmy pracowników na 3 grupy projektowe. Interdyscyplinarne zespoły, w których spotykają się różne umiejętności i postawy, a także atmosfera sprzyjająca wymianie doświadczeń, umożliwia projektowanie twórczych i nowoczesnych strategii, produktów i usług.

Pierwsza grupa projektowa szukała pomysłów w zakresie skutecznego onboardingu nowych pracowników – jak pomóc odnaleźć się w organizacji nowemu pracownikowi, ułatwić mu dostęp do niezbędnych informacji na obejmowanym stanowisku oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

Drugi zespół pracował nad stworzeniem zaawansowanego narzędzia, które w przyjazny i atrakcyjny sposób pozwoliłoby na szybki i łatwy dostęp do informacji firmowych, w tym szczególnie dotyczących struktury organizacyjnej i zakresu obowiązków pracowników.

Trzecia grupa natomiast pracowała nad zaprojektowaniem rewolucyjnego podejścia do rozwijania kompetencji wszystkich pracowników firmy, w tym osób na stanowiskach menedżerskich.

Nasze rozwiązanie

Celem zaproponowanego narzędzia było zwiększanie zaangażowania pracowników i podniesienie efektywności pracy zespołów. Po przejściu przez wszystkie etapy projektowania innowacji, każdy zespół zaprezentował swoje propozycje rozwiązań przed Zarządem i kluczowymi osobami w firmie. Interpretatorzy, na podstawie własnej wiedzy i kompetencji, konstruktywnie odnieśli się do przedstawionych rozwiązań, które zostały ocenione pod względem nie tylko korzyści dla pracowników, ale też możliwości wdrożeniowych.

Wspólnie z Kamilą Pępiak-Kowalską, która zaprosiła nas do tej współpracy, zadbaliśmy o rozwój kompetencji społecznych uczestników warsztatów, w tym o wzmocnienie kompetencji przywódczych.

Jak wspomina pierwszy etap prac jedna z uczestniczek programu w wywiadzie, który w całości dostępny jest na stronie firmy Demant: „W trakcie tego spotkania mogliśmy przyjrzeć się zarówno naszym mocnym stronom jak i obszarom do rozwoju. I już bezpośrednio po tym mieliśmy tzw. sprinty, podczas których koncentrowaliśmy się na rozwoju kompetencji w 3 kategoriach: leading yourself – czyli zarządzania sobą, leading others – czyli zarządzania innymi oraz leading business – czyli obszarami związanymi z myśleniem strategicznym oraz tym, jak nasze działania, mogą wpływać nie tylko na nasz zespół lokalnie, ale również na biznes globalnie.”

LinkedIn
Share