loader image

Milenialsie, jakiego programu stażowego poszukujesz?

Do jakiego wniosku doszliśmy?

Firma Lorenz Balsen Snack World poszukiwała nowoczesnego programu stażowego. Uznaliśmy, że kluczem jest odpowiednie zdiagnozowanie potrzeb studentów, a także zapewnienie im realizacji w przyszłej ścieżce zawodowej.

Jak pracowaliśmy?

Zdiagnozowaliśmy trendy na rynku pracy w zakresie zmian społeczno-kulturowych. Przeprowadziliśmy badania, analizy danych oraz pogłębione wywiady indywidualne ze studentami w przedziale wiekowym 18-26. Rozmawialiśmy również z osobami współpracującymi w ramach stażu z biznesem. Rozwiązania kreowaliśmy wspólnie z pracownikami firmy Lorenz Bahlsen Snack World podczas sesji i warsztatów co-creation. Dzięki uzyskanej perspektywie 360-ciu stopni dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać poszukiwany scenariusz pracy w przyszłości oraz które potrzeby i wartości w perspektywie 5 lat będą najsilniej oddziaływać na rynek.

Co wypracowaliśmy?

Wstępną koncepcję programu stażowego uwzględniającego potrzeby obecnych i przyszłych studentów.

Stare znaczenie:

Program stażowy dla potencjalnych przyszłych
pracowników firmy.

Nowe znaczenie:

Program stażowy jako plan rozwojowo-strategiczny
uwzględniający indywidualne potrzeby przyszłych
pracowników firmy.

LinkedIn
Share