loader image

Usługa monitoringu
upraw roślinnych na potrzeby roszczeń odszkodowawczych
dla Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych

Do jakich wniosków
doszliśmy wspólnie?

W sektorze rolnictwa zarządzanie ryzykiem upraw wartych wiele milionów złotych jest kluczowe dla stabilności prowadzonej działalności. Udokumentowanie szkód powstałych wskutek zjawisk atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych było dotychczas domeną likwidatorów szkód reprezentujących towarzystwa ubezpieczeniowe. Jednak zgromadzenie takiej dokumentacji przez poszkodowanego było często trudne, a czasami wręcz niemożliwe.

Dlatego, we współpracy z pracownikami Metropolis Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych przeanalizowaliśmy trendy technologiczne w branży rolniczej oraz trendy w obszarze usług, a także możliwości wykorzystania dronów w tym sektorze. Zbadaliśmy potrzeby potencjalnych odbiorców nowej usługi względem zautomatyzowanego monitoringu upraw, ich podejścia do nowych technologii i rozwiązań cyfrowych. Przeprowadzone badania wskazały, iż najistotniejszą cechą projektowanej usługi musi być jej wiarygodność – dane gromadzone w trakcie świadczenia usługi mają stanowić niepodważalny dowód na stan i wartość upraw w przypadku wystąpienia roszczenia odszkodowawczego względem towarzystwa ubezpieczeniowego. Obawy związane z wykorzystaniem najnowszych technologii do funkcjonowania usługi w opinii badanych nie znalazły poparcia.

Jak pracowaliśmy?

Przeprowadziliśmy analizę konkurencji oraz prześledziliśmy bazy projektów naukowych wykorzystujących drony. Zorganizowaliśmy cykl warsztatów kreatywnych z pracownikami Metropolis. Na podstawie rezultatów wspólnej pracy opracowaliśmy niezbędne narzędzia do realizacji poszczególnych etapów usługi.

Pomogliśmy w zakupie sprzętu wymaganego do świadczenia nowej usługi. Ponieważ klienci Metropolis posiadają wielohektarowe uprawy, niezwykle ważny w wyborze drona był maksymalny czas jego przelotu. Wybraliśmy zatem urządzenie, które pozwala na sfotografowanie powierzchni upraw powyżej 100 ha, w jednym przelocie, trwającym ok. 1h! Kluczowa była również integracja danych źródłowych pozyskanych z drona z oprogramowaniem przetwarzającym materiał zdjęciowy, które następnie pozwala na wykonanie niezbędnych obliczeń.

Następnie opracowaliśmy procedury wykonywania operacji lotniczych specjalistycznym dronem, przeszkoliliśmy pracowników Metropolis z zasad korzystania z bezzałogowych statków powietrznych oraz wykonaliśmy wspólnie obloty techniczne, gromadząc przykładową dokumentację zdjęciową upraw poddaną następnie obróbce przez specjalistyczne oprogramowanie.

Nasze rozwiązanie

W odpowiedzi na problem właścicieli gruntów z udokumentowaniem powstałych szkód, zaprojektowaliśmy innowacyjną usługę monitoringu upraw roślinnych wykorzystującą specjalistyczne technologie – dron wyposażony w kamerę multispektralną, oprogramowanie do analizy zebranego materiału zdjęciowego oraz portal do obsługi klienta! Stworzyliśmy projekt aplikacji wspierającej klientów w korzystaniu z usługi, zaprojektowaliśmy dla niej komunikację wizualną oraz stronę www firmy. Przetestowaliśmy nową usługę z potencjalnymi odbiorcami, a zebrane wnioski potwierdziły jej innowacyjność i zapotrzebowanie ze strony klientów.

Dzięki zaawansowanej technologicznie usłudze, podmioty poszkodowane zyskują obiektywne argumenty do szacowania wartości poniesionych szkód, które w przypadku sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym stanowią, również w procesach sądowych, wartość dowodową. Nowy sposób identyfikacji szkód jest nie tylko dokładniejszy od dotychczas stosowanych metod, ale i tańszy! Ponadto, klient otrzymuje stały dostęp do portalu, w którym zbierane są wszystkie dane i cała dokumentacja z monitoringu upraw.

LinkedIn
Share