loader image

Proces inwestycyjny
dla Nickel Development

Co zdiagnozowaliśmy?

Od planów na pozyskanie terenu pod budowę atrakcyjnych mieszkań do przekazania zrealizowanej inwestycji klientom mija wiele lat. W tak ogromny proces inwestycyjny zaangażowane są wszystkie działy firmy deweloperskiej, przejmując w odpowiednich momentach główny akcent działań.

Zauważyliśmy, że ilość wariantów całego procesu i jego poszczególnych etapów ewoluowała, w odpowiedzi na zmiany w otoczeniu gospodarczym, których przez lata było wiele.

Jak pracowaliśmy?

Wspólnie z pracownikami Nickel Development podjęliśmy się zdefiniowania procesu inwestycyjnego, a następnie jego optymalizacji. Optymalizacja procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, a także kontrola i śledzenie mierników sprawności procesu są kluczowe z punktu widzenia sensu biznesowego funkcjonowania firmy. Aby móc efektywnie zarządzać całym procesem krytyczne było uwzględnienie wszystkich jego interesariuszy.

Przełomowym momentem okazało się zaprezentowanie opracowanego kształtu procesu inwestycyjnego – po raz pierwszy zespół projektowy mógł zobaczyć całość: kto z kim się komunikuje w firmie, jakie są zależności między działami, a także jakie są następstwa zdarzeń. To wtedy właśnie powstały mechanizmy kontrolne i pomysły na uproszczenie i usprawnienie całego procesu.

Nasze rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy kształt całego procesu inwestycyjnego wraz z określeniem zadań przyporządkowanych do poszczególnych etapów, odpowiedzialności za zadania oraz przepływu informacji. Określiliśmy punkty krytyczne (tzn. zadania, bez wykonania których dalsza część procesu nie może być realizowana), pozwalające na aktualizację wiedzy nt. przebiegu procesu u wszystkich interesariuszy.

Zbudowaliśmy również propozycję systemu zarządzania wiedzą w firmie, pozwalającego na tworzenie unikalnego know-how w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich. W ten sposób zapewniliśmy bezpieczeństwo danych i stabilność działania firmy, niezależnie od potencjalnej rotacji pracowników.

LinkedIn
Share