loader image

Proces inwestycyjny
dla Nickel Development

Co zdiagnozowaliśmy?

Od planów na pozyskanie terenu pod budowę atrakcyjnych mieszkań dla klientów do przekazania zrealizowanej inwestycji klientom mija wiele lat. W proces inwestycyjny zaangażowane są wszystkie działy firmy, przejmując w odpowiednich momentach głównych akcent działań w procesie. Ilość wariantów całego procesu, jego poszczególnych kroków i etapów ewoluowała w zależności od zmian w otoczeniu gospodarczym, których przez lata było wiele.

Jak pracowaliśmy?

Wspólnie z pracownikami Nickel Development podjęliśmy się zdefiniowania całego procesu inwestycyjnego i jego optymalizacji. Kontrola nad tym procesem, śledzenie mierników działania procesu jest kluczowe z punktu widzenia sensu biznesowego funkcjonowania firmy. Dlatego też krytyczne było uwzględnienie wszystkich interesariuszy procesu.

Nasze rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy kształt całego procesu inwestycyjnego wraz z działaniami kontrolnymi pozwalającymi na aktualizacje wiedzy nt. jego przebiegu u wszystkich interesariuszy. Zbudowaliśmy również propozycję systemu zarządzania wiedzą w firmie, pozwalającego na tworzenie unikalnego know-how w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich. W ten sposób zapewniliśmy bezpieczeństwo stabilności działania, niezależnie od rotacji pracowników firmy.

LinkedIn
Share