loader image

NOTI i strategia rozwoju firmy w oparciu
o innowacyjną kulturę organizacji

Co zdiagnozowaliśmy?

Przeanalizowaliśmy rynki zagraniczne. Opracowaliśmy wnioski z trendów, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy. Przeprowadziliśmy badania ze wszystkimi jej interesariuszami. Wywiady dały nam szerszy obraz sytuacji i postrzeganego wizerunku marki wśród jej odbiorców.

Wyniki przeprowadzonych badań były naprawdę oszałamiające! Dlaczego? Rzadko kiedy firma i jej działania są tak wysoko ocenione przez wszystkich interesariuszy: klientów, dystrybutorów i partnerów biznesowych. Dzięki wywiadom uzyskaliśmy również informację o obszarach wymagających usprawnienia, np.: odświeżenia strategii komunikacji, analizy oferty i ujednolicenia portfolio firmy, a także zwiększenia rozpoznawalności marki wśród jej ostatecznych klientów.

Jak pracowaliśmy?

Na podstawie przeprowadzonych badań przygotowaliśmy kluczowe spostrzeżenia, mające wpływ na opracowywane kierunki rozwoju firmy. Stworzyliśmy m.in. misję, wizję, model tożsamości marki, DNA produktów NOTI i model biznesowy. Opracowaliśmy macierz wyborów strategicznych i określiliśmy, które z nich marka powinna wzmocnić, które zredukować, a które w ogóle wyeliminować.

Zorganizowaliśmy warsztat interpretatorów, aby zestawić własną perspektywę z zewnętrznym punktem widzenia – ekspertów. Na spotkanie zaprosiliśmy m.in. projektantów (nie tylko z branży meblarskiej, ale również projektanta obuwia czy tkanin i tekstyliów), właścicieli i przedstawicieli firm produkcyjnych i wyposażenia wnętrz oraz osoby z branży IT. Zaproszeni eksperci, na podstawie własnej wiedzy, doświadczeń i kompetencji konstruktywnie odnieśli się do esencji wypracowanych w procesie rozwiązań. Stanowiło to wielką odwagę, żeby wysłuchać opinii ekspertów, dotyczącej również dotychczasowej działalności firmy, która ich zdaniem wymagała aktualizacji i nowego podejścia. Choć samo spotkanie wywołało wiele emocji w zespole, ostatecznie umocniło NOTI w przekonaniu, iż pomimo, że są rewelacyjną i uznaną marką, muszą dziś wzmocnić swoją konkurencyjność i innowacyjność.

Nasze rozwiązanie

Wspólnie określiliśmy wartości, które są kluczowe dla marki i całego zespołu: wyobraźnia, odwaga i pewność siebie, odpowiedzialność i przekora. Stworzyliśmy manifest marki, który przekształca wizję i wartości w spójne przesłanie. Wyznaczyliśmy cele strategiczne, w tym definiujące wejście firmy na nowe rynki zagraniczne oraz cele operacyjne dla każdego obszaru funkcjonowania firmy, które następnie rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. Zaproponowaliśmy konkretne, mierzalne działania, które mają się przełożyć na realizację wyznaczonych kierunków rozwoju.

Ostatecznie, wspólnie wypracowana strategia rozwoju firmy w oparciu o innowacyjną kulturę organizacji, ma nie tylko zaspokajać potrzeby obecnych klientów, ale, co szczególnie istotne, wzmocnić strategię konkurencyjności firmy.

Stare znaczenie

„Substytut dobrego wzornictwa w niższej cenie. Marka lokalna (polska)”.

Nowe znaczenie

Potrzeba zwiększenia zasięgu i wejścia na rynek światowy oraz chęć wzmocnienia pozycjonowania marki poprzez wypracowanie innowacyjności produktowej, zmianę sposobu sprzedaży oraz stworzenie doświadczenia sensualności produktów, pozwoliła zespołowi wypracować nowe znaczenie marki NOTI, które brzmi dziś:

„Wzornictwo pierwszego wyboru, produkt światowy. Marka globalna” .

LinkedIn
Share