loader image

Nowy w skali świata notatnik brajlowski BraillePen dla osób niewidomych i słabowidzących

Co zdiagnozowaliśmy?

Każdy projekt, którego się podejmujemy, jest dla nas nowym doświadczeniem i wyzwaniem. Tak było i tym razem. Aby pomóc w zaprojektowaniu innowacyjnego produktu, który przełamie bariery komunikacyjne i znacząco ułatwi korzystanie z notatnika osobom niewidomym, musieliśmy mocno wsłuchać się w potrzeby i doświadczenia osób, które nie widzą. W tym celu, od samego początku projektu, zaangażowani byli użytkownicy urządzeń brajlowskich.

Przeprowadziliśmy obszerne badania, m.in. z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w różnych przedziałach wiekowych, rodzinami i opiekunami osób niewidomych, pedagogami, uczniami, osobami posługującymi się alfabetem Braille’a, a także samymi pracownikami firmy Harpo. Osoby te wyrażały swoje opinie na temat dotychczas stosowanych urządzeń, opowiadały o ich wadach, zaletach, a także o tym, co chciałyby w nich zmienić, poprawić, ulepszyć. Badani zwracali uwagę m.in. na rozmiar urządzenia i jego kompaktowość. Ich zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłby notatnik, który można byłoby przenosić bez dodatkowych toreb lub plecaków, a także który byłby dostosowany do średniej wielkości dłoni (pod względem zarówno wielkości samego przyrządu jak i rozstawu klawiszy).

Jak pracowaliśmy?

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań zaprojektowaliśmy szkice koncepcyjne nowego urządzenia. Faza prototypowania opierała się m.in. na technologii wydruków 3D. Przygotowane pierwowzory projektowane były z materiałów zbliżonych do docelowych, tak aby jak najdokładniej oddać rzeczywistą formę ostatecznego urządzenia. Prototyp na każdym etapie prac podlegał ocenie użytkowników. Na podstawie ich opinii i doświadczeń wykonywane były poprawki i ulepszenia opracowywanego rozwiązania.

W sumie zrealizowaliśmy 26 cykli projektowych! Na realizację całego procesu nałożył się czas lock downu. Pandemia i konieczność izolacji społeczeństwa powodowała, że badacze przeprowadzający wywiady podjeżdżali do domów osób biorących udział w testach, zostawiali prototyp nowego urządzenia na wycieraczce i dzwonili z auta zaparkowanego pod domem badanego. W ten sposób przeprowadzali wywiad, słuchali, robili notatki. Nie było innego wyjścia. Gonił nas czas harmonogramu prac.

Nasze rozwiązanie

Wspólnie z zespołem Harpo opracowaliśmy nowy w skali świata notatnik brajlowski BraillePen dla osób niewidomych i słabowidzących. Zastosowane nowe moduły brajlowskie pozwoliły na znaczne zmniejszenie gabarytu całego urządzenia. Notatnik jest więc kompaktowy, mieszczący się nawet w kieszeni. Ponadto wygląda bardzo nowocześnie. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi i połączeniu różnych kompetencji projektantów i pracowników, w tym szczególnie technologów z firmy Harpo, udało się wspólnie opracować nowoczesny produkt, odbiegający od aktualnie dostępnych urządzeń brajlowskich na rynku.

W ramach opracowania notatnika brajlowskiego BraillePen współpracowaliśmy z projektantkami wzornictwa przemysłowego ze studia Ekierki: Joanną Leciejewską i Agnieszką Mazurek.

LinkedIn
Share