loader image

Jak zapewnić przedsiębiorcom spersonalizowaną ofertę rozwoju?

Do jakiego wniosku doszliśmy wspólnie?

PARP to jednostka Centrum Rozwoju MŚP, która mierzy się z problemem jasno sprecyzowanej wizji. Powszechnie postrzegana jest jako źródło finansowania przedsiębiorców, które nie oferuje pomocy w pozafinansowej realizacji celów biznesowych. Dodatkowo nie pozycjonuje się jako wiarygodny partner i prezentuje skostniały sposób prowadzenia komunikacji z firmami.

Jak pracowaliśmy?

Rozpoczęliśmy od badań i wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami oraz fundacjami, które znają problemy polskich firm. W ten sposób uzyskane spostrzeżenia konsumenckie doprowadziły do ciekawego wniosku – oferta PARP nie musi się zmienić! Modyfikacji należy poddać sposób świadczenia usług, a także wizerunek instytucji.

Zorganizowaliśmy kreatywne warsztaty, na które zaprosiliśmy polskich przedsiębiorców – takich, którzy korzystali ze wsparcia PARP, ale również osoby bez wcześniejszych doświadczeń z tym organem MŚP. Na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, którzy pomagają firmom w wejściu na rynki międzynarodowe. Stworzyliśmy wspólnie system kilku usług połączonych idealną ścieżką użytkownika, które przetestowaliśmy za pomocą prototypów z właścicielami firm.

Nasze rozwiązanie

W wyniku warsztatów i badań doszliśmy do wniosku, że korzystanie z usług Centrum powinno być oparte na obustronnym zaufaniu, szczególnie w kontekście oferowanych i dobranych form wsparcia. Dlatego też zaprojektowaliśmy nowe stanowisko w PARP – doradcę  klienta, dzięki któremu przedsiębiorca będzie czuł się bezpiecznie. Opracowane dla niego wsparcie stanie się wynikową ze zgłaszanych przez niego potrzeb, jak również analizy eksperta. Przedsiębiorca poczuje się zrozumiany i przekonany o wspólnocie celu.

Dodatkowo zaprojektowaliśmy zbiór usług doradczych dla klientów Centrum MŚP: system ewaluacji usług PARP i system zbierania nowych pomysłów na rozwój usługi. Dzięki temu wszelkie kwestie formalne ograniczone zostały do minimum. Równocześnie przedsiębiorca ma poczucie poruszania się w uporządkowanej strukturze, gdzie wszelkie wytyczne są dla niego zrozumiałe i uzasadnione. Na koniec udostępniamy mu możliwość oceny usługi i zaproponowania nowych rozwiązań w ofercie PARP.

Stare znaczenie

Centrum Rozwoju MŚP jest bezzwrotnym źródłem finansowania.

Nowe znaczenie

Centrum Rozwoju MŚP jest pierwszą instytucją, która przychodzi przedsiębiorcy na myśl, kiedy chce rozwijać firmę.

LinkedIn
Share