preloder

Jak zapewnić przedsiębiorcom spersonalizowaną ofertę rozwoju?

Do jakiego wniosku doszliśmy wspólnie?

PARP to jednostka Centrum Rozwoju MŚP, która mierzy się z problemem jasno sprecyzowanej wizji. Powszechnie postrzegana jest jako źródło finansowania przedsiębiorców, które nie oferuje pomocy w pozafinansowej realizacji celów biznesowych. Dodatkowo nie pozycjonuje się jako wiarygodny partner i prezentuje skostniały sposób prowadzenia komunikacji z firmami.

Jak pracowaliśmy?

Rozpoczęliśmy od badań i wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami oraz fundacjami, które znają problemy polskich firm. W ten sposób uzyskane spostrzeżenia konsumenckie doprowadziły do ciekawego wniosku – oferta PARP nie musi się zmienić! Modyfikacji należy poddać sposób świadczenia usług, a także wizerunek instytucji.

Zorganizowaliśmy kreatywne warsztaty, na które zaprosiliśmy polskich przedsiębiorców – takich, którzy korzystali ze wsparcia PARP, ale również osoby bez wcześniejszych doświadczeń z tym organem MŚP. Na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, którzy pomagają firmom w wejściu na rynki międzynarodowe. Stworzyliśmy wspólnie system kilku usług połączonych idealną ścieżką użytkownika, które przetestowaliśmy za pomocą prototypów z właścicielami firm.

Nasze rozwiązanie

W wyniku warsztatów i badań doszliśmy do wniosku, że korzystanie z usług Centrum powinno być oparte na obustronnym zaufaniu, szczególnie w kontekście oferowanych i dobranych form wsparcia. Dlatego też zaprojektowaliśmy nowe stanowisko w PARP – doradcę  klienta, dzięki któremu przedsiębiorca będzie czuł się bezpiecznie. Opracowane dla niego wsparcie stanie się wynikową ze zgłaszanych przez niego potrzeb, jak również analizy eksperta. Przedsiębiorca poczuje się zrozumiany i przekonany o wspólnocie celu.

Dodatkowo zaprojektowaliśmy zbiór usług doradczych dla klientów Centrum MŚP: system ewaluacji usług PARP i system zbierania nowych pomysłów na rozwój usługi. Dzięki temu wszelkie kwestie formalne ograniczone zostały do minimum. Równocześnie przedsiębiorca ma poczucie poruszania się w uporządkowanej strukturze, gdzie wszelkie wytyczne są dla niego zrozumiałe i uzasadnione. Na koniec udostępniamy mu możliwość oceny usługi i zaproponowania nowych rozwiązań w ofercie PARP.

Stare znaczenie

Centrum Rozwoju MŚP jest bezzwrotnym źródłem finansowania.

Nowe znaczenie

Centrum Rozwoju MŚP jest pierwszą instytucją, która przychodzi przedsiębiorcy na myśl, kiedy chce rozwijać firmę.

Facebook
Facebook
LinkedIn