loader image

Opracowanie nowego konceptu wzorniczego razem z przedstawicielami Podłogi Bolechowo

Co zdiagnozowaliśmy?

Przeprowadziliśmy analizę trendów technologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych oraz benchmarking producentów podłóg drewnianych i stolarki budowlanej. Zorganizowaliśmy również badania jakościowe m.in. z pracownikami firmy, projektantami i docelowymi użytkownikami, których celem było poznanie opinii badanych osób na temat firmy, jej produktów i potrzeb. Odpowiedzi uzyskane na tym etapie były niezbędne do stworzenia strategii działań związanych z opracowaniem nowego projektu wzorniczego produktów firmy.

W ramach przeprowadzonych badań uzyskaliśmy jednogłośną opinię o wysokiej jakości produktów i materiałów, z których były one wytwarzane. Co było równie istotne, badane osoby wyrażały duże oczekiwania względem ekologicznego podejścia firmy do wytwarzanych produktów, w trosce i z poszanowaniem środowiska. Respondenci wskazywali dużą potrzebę działania w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju – ekologicznego procesu produkcji desek, recyklingu, a także niestosowania szkodliwych chemikaliów na etapie produkcji oraz bezpiecznych dla ostatecznych użytkowników środków konserwujących.

Jak pracowaliśmy?

Na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji firmy i wyciągniętych wniosków z badań, wspólnie z pracownikami firmy opracowaliśmy kierunki jej rozwoju oraz elementy modelu biznesowego. Następnie stworzyliśmy brief projektowy zawierający dwie koncepcje projektowanego produktu. Szukaliśmy innowacji nie w samej desce, ale sposobie jej cięcia. Zaprojektowaliśmy produkt w formie rysunków oraz wizualizacji i opracowaliśmy prototypy dla różnych koncepcji. Powstałe prototypy bazują na nowym, innowacyjnym systemie cięcia i łączenia desek, które umożliwiło układanie z nich różnych kształtów i wzorów podłóg.

Elementem kolejnego etapu, czyli testowania rozwiązań, było przeprowadzenie eksperymentu w przestrzeni handlowej firmy. Testy pozwoliły na uzyskanie spontanicznych reakcji i wrażeń odwiedzających sklep klientów, dotyczących walorów estetycznych zaprojektowanego produktu. Umożliwiły też zbadanie właściwości fizycznych podłogi podczas dużych zmian temperaturowo-wilgotnościowych w użytkowanym pomieszczeniu. Każdy z prototypów przedstawiał zmienny kolorystycznie układ łączonego drewna (np. dąb wędzony + dąb naturalny, dodatkowo wykorzysujący elementy z sękami o niecodziennej strukturze i ciekawym rysunku).

Badanie miało charakter niejawny, co oznacza, że badani nie wiedzieli o realizacji eksperymentu. W oparciu o wyniki z testów badań z użytkownikami, zaktualizowaliśmy projekt wzorniczy i opracowaliśmy jeden, wybrany na podstawie testów prototyp, który poddany został dalszym testom i ulepszeniom.

Nasze rozwiązanie

Stworzyliśmy pełną dokumentację projektową dla wersji końcowej produktów, wraz z planem wdrożenia. Przeprowadziliśmy także usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego produktu: przygotowaliśmy strategię komunikacji i branding dla nowego produktu.

LinkedIn
Share