loader image

Transformacja kultury organizacyjnej Polpharmy na jeszcze bardziej innowacyjną

Co zdiagnozowaliśmy?

Polpharma nieustannie pracuje nad podnoszeniem jakości swoich produktów, rozwojem kompetencji pracowników i działaniu zgodnie z doktryną zrównoważonego rozwoju. Dla firmy niezwykle ważne jest angażowanie się pracowników w rozwój organizacji. Dlatego Polpharma szukała pomysłu na promocję nowego portalu Leonardo, programu skierowanego do pracowników firmy, za pomocą którego pracownicy mogą zgłaszać pomysły na innowacje w trzech obszarach – rozwiązania dla pacjentów i klientów, miejsce pracy przyszłości i Go Green.

Jak pracowaliśmy?

Na początku przeprowadziliśmy warsztaty nt. wykorzystania designu w innowacjach. Utworzyliśmy grupę tzw. „ambasadorów zmiany”, których następnie przeszkoliliśmy z przeprowadzania innowacyjnych procesów badawczo-rozwojowych. Celem szkolenia było nabycie przez pracowników umiejętności samodzielnego pracowania nad zmianą i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w organizacji. Zaprojektowaliśmy program rozwojowy dla menadżerów w zakresie rozwoju kompetencji liderskich.

Do współpracy zaprosiliśmy również prof. Roberto Vergantiego, który specjalnie dla pracowników Polpharmy nagrał webinar dotyczący innowacyjnej kultury organizacji. 

Nasze rozwiązanie

Pomogliśmy w oddolnej promocji programu Leonardo, zachęcając pracowników do zgłaszania pomysłów na rozwój firmy. Nauczyliśmy ambasadorów zmiany tworzenia innowacji. Nagraliśmy webinary dotyczące procesu „Design Thinking and Innovation” (w języku polskim i angielskim), dzięki którym wszyscy pracownicy zyskali możliwość zapoznania się z metodyką pracy myślenia projektowego.

Wspólnie z zespołem Polpharmy wypracowaliśmy także nowatorskie rozwiązania w 3 obszarach innowacji: stworzenia kultury „uczenia się”, która pozwoli pracownikom na nabywanie nowych kompetencji i umiejętności; propozycji rozwiązań, które pomogą pacjentom zażywać leki regularnie i zgodnie z przepisaną receptą; a także opracowania metod w zakresie realizacji zobowiązań środowiskowych i klimatycznych firmy.

Dzięki dłuższej współpracy zrealizowaliśmy proces wspierający innowacyjność w firmie i transformację kultury organizacyjnej Polpharmy na jeszcze bardziej innowacyjną.

LinkedIn
Share