loader image

Jak rozwijać przyszłość kultury?

Poznań już wie!

Do jakiego wniosku doszliśmy wspólnie?

Główne cele z jakimi zmierzyliśmy się w w procesie to stworzenie programu i wypracowanie konkretnych działań służących rozwojowi kultury w mieście, a także, co ważne, przygotowanie  go w formie dokumentu atrakcyjnego i zrozumiałego dla „zwykłego” mieszkańca.

Jak pracowaliśmy?

Przygotowaliśmy proces doradczy w oparciu o metodologię design management , który zakładał wyjście od zbadania i zmapowania potrzeb oraz wartości kluczowych dla odbiorców kultury, gdyż dobrze zaprojektowana strategia kultury koncentruje się na zdiagnozowanych potrzebach jej odbiorców. Następnie, na warsztatach projektowych zostały określone najważniejsze problemy, na które uczestnicy wypracowali rozwiązania w postaci możliwych scenariuszy. Wyzwaniem było spojrzenie na kulturę w Poznaniu jak na markę i przygotowanie dla niej ścieżki rozwoju.

Co wypracowaliśmy ?

Dostępny i atrakcyjny dla odbiorców program strategiczny kultury miasta Poznania. Program zakłada konkretne działania wraz z ich miernikami pozwalającymi monitorować efektywność. Poznański Program dla Kultury 2019-2023 został uchwalony przez radnych miejskich bez żadnych głosów przeciw.

Stare znaczenie

Strategia, czyli dokument przeznaczony
dla urzędników i służący realizacji planu
działań kulturalnych w Poznaniu.

Nowe znaczenie

Strategia, czyli przewodnik kultury współtworzony
z mieszkańcami miasta ułatwiający odbiorcom
kultury i twórcom realizację projektów.

LinkedIn
Share