loader image

Jak zaprojektować przyszłość Poznania 2020+?

Do jakiego wniosku doszliśmy wspólnie?

Miasto jest tworzone przez ludzi – nie można abstrahować od ich emocji, marzeń, ale też frustracji i problemów. Jak zaprojektować spójną strategię, z którą mieszkańcy będą się utożsamiać i będą wierzyć, że zmieni ich warunki życia?

Jak pracowaliśmy?

Zaprosiliśmy do wspólnej pracy pracowników administracji i ponad 300 mieszkańców miasta – przedstawicieli wszystkich grup społecznych m.in.: studentów, biznesmanów, artystów, osoby bezrobotne, emerytów. Projekt rozwoju nowej strategii miasta realizowaliśmy podczas serii warsztatów kreatywnych, gdzie uczestnicy pracowali w multidyscyplinarnych zespołach, łącząc swoją wiedzę i doświadczenie. Na bieżąco konsultowaliśmy się z ekspertami różnych dziedzin, środowisk miejskich oraz administracji publicznej (w tym z Prezydentem Miasta Poznania). W czasie trwania procesu mieszkańcy miasta mogli zgłaszać swoje idee w specjalnych Skrzynkach Pomysłów Miejskich umiejscowionych w każdej dzielnicy Poznania. Powstała też platforma służąca komunikacji z interesariuszami procesu projektowania strategii rozwoju miasta Poznania (https://strategia2020plus.pl). Dodatkowo zorganizowaliśmy konkurs dla młodych oraz środowisk twórczych na kreatywne rozwiązania polepszające jakość życia w mieście.

Nasze rozwiązanie

Powstała pierwsza w historii miasta strategia rozwoju Poznania stworzona wspólnie przez mieszkańców, administrację, środowiska NGO’s oraz ekspertów różnych branż i środowisk. Celem strategicznym miasta wypracowanym podczas warsztatów jest podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i wzrost znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej. Aby to zrealizować, określonych zostało pięć priorytetów – obszarów działania: wspólnotowość i dialog społeczny, nowoczesna przedsiębiorczość, silna metropolia, zielone mobilne miasto, przyjazne osiedla. Strategia zawiera konkretne wskazówki jak wdrożyć te rozwiązania, by Poznań stał się miastem dla ludzi. Dokument powstał w formie przewodnika.

Stare znaczenie

Strategia, czyli dokument służący urzędnikom do realizacji planów rozwoju miasta.

Nowe znaczenie

Strategia, czyli przewodnik po mieście przyszłości współtworzony z mieszkańcami, który wspiera inicjatywy społeczne.

LinkedIn
Share