loader image

Jak wspólnie z Raiffeisen Polbank zaprojektowaliśmy narzędzia wspierające firmy w prowadzeniu biznesu?

Zanim rozpoczęliśmy

Wraz z produktem finansowym przekazujemy wiedzę i razem z klientem budujemy jego doświadczenie w prowadzeniu biznesu. Podjęliśmy się zaprojektowania nowego produktu finansowego, który zachęci konsumentów do podjęcia współpracy z Raiffeisen Polbank.

Jak pracowaliśmy?

Zaczęliśmy od przygotowania dwóch analiz: trendów i oferty konkurencji. Wspólnie z pracownikami Banku stworzyliśmy kilka scenariuszy badawczych, według których przeprowadziliśmy badania etnograficzne. Wzmocnione analizą trendów wnioski pomogły nam stworzyć persony klientów: tych, do których adresowane są produkty banku oraz tych, którzy dopiero decydują o jego wyborze. Określiliśmy ich potrzeby i wartości. Na podstawie tych działań powstały scenariusze rozwoju produktu.

Nasze rozwiązanie

Dalsza praca nad rozwojem wybranych scenariuszów rozwoju doprowadziła do stworzenia koncepcji dwóch aplikacji integrujących usługi finansowe banku z konkretnymi obszarami działalności firmy: księgowością oraz e-commerce. Produkty o nazwach „FV Skaner” oraz „R-commerce” zostały sprototypowane i wewnętrznie przetestowane. Następnie poddaliśmy je ewaluacji przez grono zewnętrznych ekspertów – interpretatorów. Uzyskane oceny pozwoliły na rozwinięcie niektórych elementów, upewniając się, że dostarczymy klientom oczekiwane wartości.

W efekcie zmieniliśmy sposób myślenia Banku o swojej ofercie. Zaczął nie tylko dostarczać dopasowane usługi finansowe, ale również zaczął wspierać klientów w rozwoju ich biznesów.

Stare znaczenie

Raiffeisen Polbank dostarcza dopasowane do potrzeb usługi finansowe.

Nowe znaczenie

Raiffeisen Polbank  to bank, który wspiera klientów w rozwoju ich biznesów.

LinkedIn
Share