loader image

Strategia komercjalizacji wiedzy
dla Uniwersytetu SWPS

Wyzwanie projektowe?

Celem projektu było opracowanie strategii działania w obszarach komercjalizacji wiedzy i działalności komercyjnej Uniwersytetu SWPS.

Jak pracowaliśmy?

Stworzyliśmy opis wyjaśniający co znaczy i na czym polega komercjalizacja wiedzy. Zaprojektowaliśmy katalog produktów i usług, które Uczelnia może oferować. Wyszczególniliśmy segmenty potencjalnych odbiorców usług oraz zaprojektowaliśmy dla nich ścieżki klientów, uwzględniające wszystkie punkty styku odbiorców z Uczelnią.

Nasze rozwiązanie

Opracowaliśmy model biznesowy Uczelni dla działań w obszarach komercjalizacji wiedzy. Określiliśmy optymalną strukturę organizacyjną dla realizacji tworzonych procesów oraz określiliśmy działania wspierające realizację nowych zadań. Na końcu stworzyliśmy strategię komunikacji dla zaproponowanych usług, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb docelowych klientów Uczelni.

LinkedIn
Share