loader image

Strategia rozwoju
Collegium Da Vinci

Wyzwanie projektowe?

Wypracowanie modelu biznesowego i strategii rozwoju marki w oparciu o kluczową propozycję wartości dla studentów i słuchaczy Uczelni oraz weryfikacja tożsamości Collegium Da Vinci.

Jak pracowaliśmy?

Przeprowadziliśmy rewizję tożsamości marki: misję, wizję i wartości. Określiliśmy bieżącą sytuację Uczelni przeprowadzając badania potrzeb odbiorców CDV, analizując portfolio Uczelni oraz jej konkurencję. Spojrzeliśmy w przyszłość dzięki analizie trendów, które mają lub mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i rozwój Collegium Da Vinci.

Nasze rozwiązanie

Wypracowaliśmy optymalny model działania Uczelni, pozycjonowania marki oraz opracowaliśmy wytyczne do strategii komunikacji.

Obok strategii marki nakierowanej na zapewnienie unikalnego doświadczenia klienta, opracowaliśmy też cele strategiczne i operacyjne, których realizacja zapewnia osiągnięcie wyznaczonych kierunków rozwoju Collegium Da Vinci.

LinkedIn
Share