loader image

Strategia rozwoju
Uniwersytetu SWPS

Wyzwanie projektowe?

Celem procesu projektowego było stworzenie strategii rozwoju Uniwersytetu SWPS przy wykorzystaniu metod pracy projektowych.

Jak pracowaliśmy?

Przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb studentów. Przeanalizowaliśmy konkurencję, portfolio produktowe oraz trendy edukacyjne i technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój Uniwersytetu. Dokonując segmentacji odbiorców usług USWPS, a także określając ich potrzeby i oczekiwania opracowaliśmy zestaw oferowanych korzyści i wartości Uczelni.

Nasze rozwiązanie

Opracowaliśmy możliwe scenariusze rozwoju Uniwersytetu. Zaprojektowaliśmy model biznesowy i tożsamość marki Uczelni. Na końcu opracowaliśmy cele strategiczne, które jasno wskazywały, że Uniwersytet SWPS powinien być liderem zmian, symbolem rozwoju oraz wyróżniać się podejściem otwartym na nowości, innowacje, partnerskie relacje, ludzi i otaczający go świat.

LinkedIn
Share