loader image

Edukacja przyszłości i kierunki rozwoju
Szkoły Podstawowej Da Vinci

Co zdiagnozowaliśmy?

Edukacja online, przez wiele lat będąc dodatkiem do edukacji tradycyjnej, w czasach COVID -19 stała się podstawą edukacji systemowej.

Celem diagnozy było odpowiedzenie na pytania: w jaki sposób przebiegało nauczanie zdalne oraz w jaki sposób elementy edukacji zdalnej powinny w przyszłości funkcjonować w Szkołach Da Vinci stacjonarnie.

Jak pracowaliśmy?

Przygotowaliśmy scenariusze idei, czyli pomysły na rozwój edukacji w Szkołach Da Vinci na podstawie doświadczeń własnych oraz sesji inspiracyjnej. Opracowaliśmy listę kluczowych potrzeb i wartości interesariuszy, na które zespół chciał odpowiedzieć rozwiązaniami w obszarze zmian w edukacji. A także przeprowadziliśmy weryfikację person odbiorców.

Nasze rozwiązanie

Na podstawie podsumowania rocznej edukacji w trybie online, w oparciu o przeprowadzone badania oraz usystematyzowaniu wiedzy na temat potrzeb i barier kluczowych interesariuszy organizacji, wypracowaliśmy możliwe kierunki rozwoju edukacji w Szkołach Da Vinci.

Efektywność nauki, dbałość o zdrowie psychofizyczne pracowników jak i uczniów, pielęgnowanie kreatywności dzieci, a także świadomość pedagogów zachodzących zmian społecznych, technologicznych oraz zawodowych powinny na stałe wpisać się w codzienną działalność i obszary usprawnień każdej instytucji naukowej.

LinkedIn
Share