loader image

Wypracowaliśmy innowacyjne rozwiązania do budowania przewagi konkurencyjnej IDC Polska

Co zdiagnozowaliśmy?

International Data Corporation (IDC) to jedna z największych firm zajmujących się badaniami rynku i doradztwem w zakresie informatyki, telekomunikacji i elektroniki użytkowej.

Celem projektu było wypracowanie koncepcji nowych, innowacyjnych rozwiązań do budowania zdecydowanej przewagi konkurencyjnej firmy IDC Polska.

W pierwszym etapie prac zespół projektowy otrzymał zadanie dokonania oceny bieżącej sytuacji firmy w kontekście jej portfolio produktowego i wyzwań związanych z jego rozwojem. Pracownicy dokonali indywidualnej oceny sytuacji wskazując najważniejsze ich zdaniem problemy, wyzwania i potrzeby, których perspektywę trzeba brać pod uwagę przystępując do projektowania czy modyfikowania produktów firmy.

Jak pracowaliśmy?

Razem z zespołem projektowym wskazaliśmy listę zagadnień i wyzwań stojących przed IDC Polska, które mogą utrudniać rozwój oferty i skuteczne jej konkurowanie w przyszłości.

Opracowaliśmy charakterystykę kluczowych klientów firmy, a także wskazaliśmy najważniejsze motywacje klientów i bariery na jakie trafiają.

Narzędziem wykorzystanym do kreatywnego projektowania rozwiązań, poszukiwania metod dostarczania klientom i organizacji kluczowych wartości był tzw. Scenariusz Idei. Wspólnie z pracownikami firmy opracowaliśmy łącznie kilkadziesiąt scenariuszy, które wraz z posiadaną w organizacji wiedzą o produktach, zdiagnozowanych potrzebach, motywatorach i barierach stały się punktem wyjścia do pracy nad docelowymi kierunkami rozwoju oferty IDC.

Nasze rozwiązanie

Istotnym założeniem strategicznym procesu projektowego dla IDC Polska było tworzenie i projektowanie rozwiązań przez zespół pracowników firmy, tak by wypracowane w efekcie kierunki rozwoju oferty produktowej i usługowej IDC, były także wyrazem ambicji i dążeń osób tworzących firmę w codziennej pracy.

Jak wspominają warsztaty przedstawiciele IDC: „Nauczyliśmy się, jak wyjść z codziennych schematów myślowych i tworzyć unikalne pomysły, koncentrując się głównie na użytkowniku naszych usług (…) Cały zespół IDC Polska był zaangażowany w pracę, dzięki czemu mogliśmy spojrzeć na nasze wyzwania z różnych perspektyw.”.

LinkedIn
Share