loader image

Przyjdź. Zaśpiewaj. Zostań.

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego

„Przyjdź. Zaśpiewaj. Zostań.”

Tymi słowami zaprasza do siebie Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego – bezpłatna szkoła publiczna w Poznaniu, która świętuje w tym roku swoje już 65 urodziny! Szkoła, poza realizacją programu nauczania przedmiotów ogólnokształcących, prowadzi także lekcje muzyczne takie jak śpiew i granie na instrumentach (fortepian, gitara, flet, klarnet, obój, saksofon, perkusja), taniec oraz przedmioty teatralne (dykcję, interpretację, zajęcia sceniczne).

 

Początki powstania Szkoły Chóralnej

Jerzy Kurczewski, dyrygent, kompozytor, założyciel i kierownik Poznańskiego Chóru Chłopięcego był twórcą pierwszej w Polsce Szkoły Chóralnej. Pomysł powstania takiej szkoły dojrzewał w nim przez wiele lat i zrodził się z pragnienia, by podnosić poziom artystyczny chóru oraz zapewnić mu trwały i stabilny rozwój.

Zalążek Szkoły Chóralnej stanowiła licząca 22 uczniów klasa chóralna, utworzona w ramach jednej z poznańskich szkół podstawowych. Od tego czasu minęło wiele lat, szkoła znacznie urosła, a uczniowie mogą muzykować w zespołach kameralnych oraz z sukcesami biorą udział w koncertach i nagraniach w Polsce i poza granicami kraju.

Od roku 1998 szkoła jest placówką samorządową. Na mapie polskiego szkolnictwa muzycznego wyróżnia się interesującą ofertą edukacyjną. Od 2005 roku do chwili obecnej szkołą kieruje dyrektor Krzysztof Wójcik. Umiejętne zarządzanie organizacją przez dyrektora od ponad 15 lat doprowadziło do jej rozwoju. Na koncie dyr. Wójcika znajdują się liczne sukcesy i osiągniecia, którymi może się pochwalić, w tym wielka odwaga, otwartość i gotowość na zmiany i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, o których piszemy nieco dalej w treści tego artykułu.

Aktualnie szkoła jest placówką koedukacyjną. W jej ramach działają zespoły: Chór Dziecięcy Kukułeczki, Chór Kameralny oraz Chór Dziewczęcy. Ten ostatni, mimo stosunkowo krótkiego okresu istnienia, bo od 2006 roku, jest laureatem wielu nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego ściśle współpracuje z Miejską Instytucją Kultury – Poznańskim Chórem Chłopięcym, prowadzonym przez Jacka Sykulskiego. Zespół prowadzi bogatą działalność artystyczną, z powodzeniem promując Poznań i Polskę w Europie i na świecie. Wizytówką szkoły są jej absolwenci, w gronie których znajdują się nie tylko znakomici muzycy, ale także wybitni reprezentanci innych, pozamuzycznych zawodów.

Ostatnie lata to okres stabilności Szkoły Chóralnej, poszukiwań doskonalszych metod kształcenia i ciekawych rozwiązań organizacyjnych, podejmowania wielu nowych inicjatyw na gruncie miasta, regionu i kraju oraz bogatej działalności artystycznej.

Innowacyjny projekt tworzenia kierunków rozwoju Szkoły Chóralnej

Od niedawna mamy wielką przyjemność współpracować z zespołem Szkoły, pod przewodnictwem dyrektora Krzysztofa Wójcika. To wspaniałe doświadczenie móc obserwować z jakim zaangażowaniem rodzice oraz kadra kierownicza szkoły i nauczyciele, w tym m.in. wicedyrektor, emisjonistka, chórmistrzyni, pianistka i polonistka uczestniczą w projekcie wypracowywania strategii rozwoju szkoły. Po godzinach lekcyjnych, nierzadko zmęczeni, znajdują czas, aby wspólnie pracować nad wzmocnieniem marki „Chóralnej” i jej rozpoznawalności, dzięki m.in. nadaniu rangi szkoły, w której warto się uczyć oraz stworzeniu kultury i atmosfery otwartości na indywidualne potrzeby uczniów.

Celem naszych wspólnych działań jest wypracowanie strategii rozwoju edukacji w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w oparciu o innowacyjną kulturę organizacji. Za najważniejsze zadania postawiliśmy sobie m.in.: wzmocnienie marki PSChJK i jej rozpoznawalności na rynku, nadanie „Chóralnej” rangi szkoły, w której warto się uczyć, otwartość na indywidualne potrzeby uczniów, różnorodne i nowoczesne metody kształcenia, motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, a także zwiększenie znaczenia chóru dziewczęcego.

Strategia rozwoju PSChJK powstaje w wyniku interdyscyplinarnych warsztatów z udziałem szkolnej społeczności oraz ekspertów zewnętrznych. Projekt składa się z kilku etapów:

1. Badanie kultury organizacji poprzez autodiagnozę kluczowych interesariuszy: dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów klas 4-6, 7-8, wskazanie problemów, potrzeb, oczekiwań i korzyści w postaci tzw. spostrzeżeń (insightów),

2. Analiza trendów i benchmarking, inspiracja za pośrednictwem trendów edukacyjnych i dobrych praktyk innych placówek edukacyjnych,

3. Proces wypracowania strategii, podczas którego szukamy innowacyjnego potencjału w wybranych trendach, opracowujemy kierunki rozwoju organizacji na bazie określonych insightów, generujemy rozwiązania do diagnozowanych potrzeb i problemów oraz opracowujemy „idealne” ścieżki edukacyjne uczniów.

Dziękujemy Szkole pod przewodnictwem dyrektora Krzysztofa Wójcika za zaufanie i gotowość na zmianę. Tworzenie strategii rozwoju firmy w oparciu o innowacyjną kulturę organizacji to niezwykle trudny i angażujący proces. Trzeba być świadomym wielu zależności, otwartym na możliwości i zagrożenia, które wpływają na funkcjonowanie i rozwój organizacji, aby współtworzyć innowacyjne rozwiązania i móc projektować szkołę przyjazną. Dziękujemy też całemu zespołowi projektowemu za zaangażowanie i pozytywne nastawienie do współpracy, w tym między innymi kadrze Szkoły: Monice Zerek, Elizie Szymańskiej, Annie Michalak, Wisennie Michalskiej, Renacie Sikorskiej i Eugeniuszowi Zdańskiemu. Zaprojektowanie strategii to początek drogi, ale wdrożenie wypracowanych rozwiązań to kolejne wyzwanie, które stoi przed organizacją i jej członkami.

Projekt ten nie mógłby się odbyć dzięki naszej założycielce Annie Wróblewskiej, która popołudniami przeprowadza zespół przez często niełatwe decyzje. A wszystko to z dobroci serca i zamiłowania do projektowania!, ponieważ współpraca ze Szkołą Chóralną to projekt realizowany w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesu – bo człowiek (uczeń), jego potrzeby i pragnienia nie są nam obojętne!

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego

Korzyści dołączenia do Szkoły Chóralnej

Wybór odpowiedniej szkoły dla dziecka, to niezwykle ważna i nierzadko trudna decyzja. Każdy rodzic chciałby zapewnić swojemu dziecku możliwie najlepsze warunki do rozwoju, w przyjaznej atmosferze i stymulującej grupie. Jakie korzyści zyskuje rodzic i dziecko wstępując w szeregi Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego? Czym wyróżnia się ta Szkoła?

1. Szkoła kameralna
a) Szkoła Chóralna jest mała, kameralna – rodzic zyskuje możliwość łatwego kontaktu z dyrekcją szkoły, sekretariatem i nauczycielami. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób może uzyskać informacje na temat dziecka – jego postępów w nauce, zachowania, osiągnięć i ewentualnych obszarów, które warto wspierać.
b) Przyjazna i miła atmosfera, która sprzyja rozwojowi, budowaniu poczucia własnej wartości i przynależności do grupy.
c) Szkoła bezpieczna – w tej szkole wszyscy się znają, dzieci czują się bezpiecznie, a rodzic może mieć pewność, że dziecko jest od początku do końca „zaopiekowane”.
d) Nauczyciele mają większą możliwość pracy indywidualnej z dzieckiem, wychwycenia obszarów dziecka do rozwoju i wsparcia, zarówno pod względem ogólnokształcącym, jak i muzycznym.

2. Rozwój dzięki muzyce
a) Zabawa muzyką i śpiewem, która sprawia dzieciom przyjemność i jest niezbędna do tego, żeby dziecko nauczyło się i potrafiło docelowo wykonywać utwory w sposób profesjonalny.
b) Dzieci pracują z dykcją, emisją głosu – co przekłada się nie tylko na umiejętność śpiewu, ale również prawidłowej mowy. Ułatwia to komunikację, zarówno w pracy z zespołem, ale również do wystąpień publicznych, prezentacji czy nawet prowadzonych negocjacji w przyszłości.
c) Dzieci nagrywają piosenki, a nawet płyty! Widzą rezultat swojej pracy i mogą się nim podzielić z bliskimi. Czują się ważne.
d) Ta Szkoła i śpiew pomaga dzieciom się rozwijać, budować więzi. W „Chóralnej” tworzy się przyjaźń na lata, co widać m.in. podczas zjazdów Szkoły, na których uczniowie i absolwenci wspólnie śpiewają znane im pieśni. I tak, na jednej scenie, możemy usłyszeć młodych jeszcze 20-latków z doświadczonymi 70-latkami – absolwentami Szkoły, którzy chętnie angażują się w jej działalność. To naprawdę niesamowite i piękne doświadczenie być częścią tego niezwykłego wydarzenia.

3. Umiejętności i osiągnięcia
a) Uczniowie Szkoły zdobywają umiejętności miękkie, uczą się pracy w zespole. Dzięki temu, dziecko widzi swoją moc sprawczą, wie, że jego obecność jest ważna dla całej grupy i ma wpływ na finalny efekt wspólnych działań.
b) Uczniowie uczą się dyscypliny, panowania nad emocjami, raczenia sobie ze stresem oraz wystąpień publicznych, czyli niezwykle ważnych i cennych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej, na każdym stanowisku i w każdej branży, nie tylko muzycznej.
c) Młodzież uczy się gospodarowania czasem. Uczniowie spędzają dużo czasu w szkole, realizując zarówno zajęcia ogólnokształcące, jak i dodatkowe zajęcia muzyczne. Umiejętne zarządzanie czasem przeznaczonym na zajęcia i ćwiczenia indywidualne sprawia, że uczniowie potrafią dobrze planować swój dzień/tydzień/miesiąc, co przekłada się na umiejętne planowanie czasu pracy w przyszłości.
d) Absolwenci Szkoły Chóralnej odnoszą sukcesy w swojej dalszej karierze zawodowej, nie tylko w branży muzycznej (np. jako dyrygenci, śpiewacy znani i uznani w świecie, wybitni jazzmani), ale również jako m.in. dyrektorzy firm i instytucji, lekarze, architekci czy prawnicy.
e) Szkoła stwarza warunki rozwoju w różnych kierunkach, nie tylko tych artystycznych, muzycznych. Szkoła posiada laureatów konkursów również z części ogólnokształcącej, w tym np. laureatkę konkursu języka polskiego.

4. Wydarzenia
a) Regularna współpraca z instytucjami – Szkoła Chóralna realizuje projekty z innymi podmiotami, np. z Teatrem Nowym,  Operą, prywatną Szkołą Baletową Anny Niedźwiedź (i jej słynnym spektaklem „Alicja w Krainie Czarów”). Uczniowie mają możliwość udziału w wystąpieniach teatralnych, prezentując swoje możliwości na deskach teatru obok znanych artystów.
b) Udział w wydarzeniach miasta, np. wspólne kolędowanie w Poznaniu czy występy charytatywne.
c) Dzieci i młodzież angażowana jest do udziału w organizowanych działaniach artystycznych Szkoły, takich jak np. koncerty, z udziałem zarówno absolwentów Szkoły, jak i innych, znanych i cenionych artystów.
d) Zagraniczne wyjazdy chóralne realizowane nie tylko w Europie, ale też w odległe zakątki świata. Do zrealizowanych wypraw zaliczyć można tourne po Chinach czy Stanach Zjednoczonych.

5. Zaplecze techniczne Szkoły
a) Wyposażenie Szkoły jest na bardzo wysokim poziomie. Zarówno część ogólnokształcąca (tablice interaktywne, laptopy, tablety, technika pergamano na świetlicy) jest bardzo dobrze wyposażona, jak również część dotycząca pracy artystycznej szkoły (nie tylko standardowe instrumenty, ale również specjalistyczne, które można wypożyczyć do domu, a także takie, z których można korzystać w szkole, typu marimba czy kotły).
b) Bardzo dobrze nagłośniona sala, która służy zarówno jako miejsce spotkań i ćwiczeń, ale również stwarza przestrzeń do większych występów.
c) Pięknie uszyte stroje, dzięki którym uczniowie mogą pięknie się prezentować na scenie podczas koncertów i innych wydarzeń, w których Szkoła uczestniczy.

 

Znaczenie muzyki w rozwoju (dziecka)

Słuchanie muzyki pomaga dziecku rosnąć w każdy możliwy sposób. Muzyczne środowisko angażujące zmysły może znacznie przyczynić się do pogłębiania rozwoju zmysłów u dziecka.

Muzyka wpływa na wiele umiejętności, podnosząc ogólne umiejętności, takie jak kreatywność lub bardziej specyficzne, takie jak inteligencja przestrzenna. Muzyka pozytywnie wpływa na różne obszary naszej umiejętności uczenia się. Dzięki niej, rozwijamy m.in.:
1. Kreatywność
2. Pamięć
3. Inteligencję przestrzenną, czyli umiejętność postrzegania różnych relacji w przestrzeni i lepszego rozumienia świata wizualnego
4. Logiczne myślenie, osiągając lepsze wyniki w matematyce
5. Język, istnieje bowiem ścisły związek między muzyką a rozwojem językowym – obie zdolności wymagają umiejętności rozróżniania niuansów słuchowych i podobnych dźwięków.

Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego

Jerzy Kurczewski – człowiek wielu instytucji, dyrygent, pedagog i kompozytor utworów chóralnych

Jerzy Kurczewski – dyrygent, kompozytor, założyciel i kierownik Poznańskiego Chóru Chłopięcego w latach 1961–1990, twórca pierwszej w Polsce Szkoły Chóralnej.

Urodził się 13 października 1924 r. w Poznaniu, zmarł w Puszczykowie, 9 września 1995 r. Został pochowany w Alei Zasłużonych na poznańskim Junikowie. Upamiętnia go skwer Kurczewskiego na Wildzie.

Był członkiem wielu instytucji i stowarzyszeń artystycznych – ZAIKS, SPAM, Pro Sinfonika, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Towarzystwo Polsko – Austriackie. w 1992 roku powołał do życia Fundację „Szkoła Chóralna Kurczewskiego”.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w 1994 roku, Krzyż Komandorski, Oficerski i Kawalerski tego orderu, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, Medal Wojewody Wielkopolskiego Ad Perpetuam Rei Memoriam.

Jerzy Kurczewski jest twórcą licznych opracowań utworów, w tym kolęd, na chór a cappella oraz dzieł instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych i utworów symfonicznych. Napisał też muzykę do sztuk teatralnych dla dzieci oraz opery dla dzieci, a także muzykę filmową.

Po śmierci Profesora, z inicjatywy wychowanków została ustanowiona nagroda jego imienia. Jej patronami są: Krzysztof Penderecki i Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Wybitni przedstawiciele polskiej kultury przyznają to wyróżnienie za szczególne osiągnięcie w dziedzinach artystycznych, do których znaczący wkład wniósł Jerzy Kurczewski.

 

Połowa sukcesu

Podsumowując, wszystko to co oferuje Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego przygotowuje dzieci do dorosłego świata, świata w którym przyjdzie im się zmierzyć z wieloma trudnościami, wyzwaniami. Dobrze zorganizowana edukacja, sprzyjająca atmosfera, nauczyciele z pasją i wspierająca dyrekcja szkoły to połowa sukcesu. A drugie pół jest już w Waszych rękach! 😉

Z wielką radością zachęcamy do zapisów Waszych dzieci do tego niezwykłego miejsca. Miejsca, w którym uczniowie czują się bezpiecznie i budują przyjaźnie do końca życia. Miejsca, które je rozwija, stymuluje i daje poczucie własnej wartości.

Więcej o edukacji w Chóralnej i naborze do Szkoły: TUTAJ. Słyszeliśmy, że zostały ostatnie wolne miejsca!

 

Zatem przyjdź. Zaśpiewaj. I zostań.

LinkedIn
Share