loader image

Edukacja urzędnika 2.0

Nawet najlepsza strategia pozostanie tylko dokumentem, jeśli nie będzie odpowiednio przeszkolonych osób, by ją wdrożyć. Razem z Uniwersytetem SWPS Anna Wróblewska odpowiadała za wdrożenie nowego i potrzebnego społecznie programu studiów dla urzędników i osób działających na rzecz rozwoju miast – „Lider zmian w mieście”. Program kierunku został opracowany przez nasz zespół we współpracy z Urzędem Miasta Poznania.

Wspieranie świadomego przywództwa
Miasto zaplanowane według zaawansowanego paradygmatu miejskiego (advanced urbanism) jest miastem reaktywnym. Przez nowe protokoły komunikacji i podejście projektowe, staje się adaptującym, emocjonalnym i możliwym do doświadczenia środowiskiem. Aby osiągnąć taki status i stać się w pełni przyjazne dla mieszkańców, musi przygotować do takich zmian instytucje.

Innowacyjność, skuteczność i otwartość stały się koniecznością dla urzędów i organizacji. Zmieniające się warunki ekonomiczno-gospodarcze, społeczne i kulturowe wymagają wsparcia świadomego przywództwa.

Obserwujemy również wyraźną zmianę w myśleniu o strukturach w firmach i organizacjach. Następuje spłaszczanie struktur, stopniowa likwidacja działów zbudowanych wokół tematów i kompetencji na rzecz zespołów projektowych. Cieszy nas, że dotyczy to także struktur w instytucjach publicznych. Zwiększa się świadomość faktu, by skutecznie reagować na zmiany i planować rozwój miast przyszłości, konieczna jest analiza megatrendów społecznych, ekonomicznych, politycznych i technologicznych.

Wdrożenie zmiany przez zmianę myślenia
Idea powstania studiów podyplomowych dla kadr urzędniczych odpowiadających na powyższe potrzeby zrodziła się podczas naszej pracy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, przyjętej do realizacji w lutym ubiegłego roku. Strategia Miasta Poznania powstała w oparciu o rozmowy i warsztaty z wszystkimi grupami społecznymi reprezentującymi mieszkańców. Konsultacje dotyczyły sytuacji mieszkaniowej, komunikacji, biznesu. Jednym z ważnych tematów był również sposób pracy urzędu. Rezultatem tych rozmów stał się obraz zaplanowanego zgodnie z oczekiwaniami poznaniaków miasta.

Celem stworzenia studiów „Lider zmian w mieście” było wzmocnienie kadry, która dzięki kreatywnym narzędziom będzie mogła realizować wizję i cele opracowanej strategii. Pomysłodawczynią uruchomienia kierunku jest Iwona Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, która wspólnie z Anną Wróblewską opracowała program studiów podyplomowych dla urzędników.

Urzędnicy 2.0
To już drugi semestr, podczas których urzędnicy kształcą się w tym zakresie. Treść programu studiów zapewnia rozszerzenie zakresu kompetencji pracowników urzędu oraz managerów, a także daje praktyczne narzędzia, które pomagają w realizacji zadań. Studia łączą wiedzę z zakresu zarządzania, rozwoju osobistego i twórczego projektowania. Ale, to, co najbardziej nowatorskie w programie dotyczy przekazania wiedzy z zakresu humanizacji procesów w oparciu o doświadczanie użytkowników i zdobycie umiejętności projektowania infrastruktury dla konkretnych interesariuszy.

Uczestnicy studiów muszą wielokrotnie mierzyć się z realnymi problemami użytkowników. Jednym z zadań podczas zajęć jest użycie narzędzia hackathonu, czyli maratonu problemowego, by zaprojektować rozwiązanie na wybrany „trudny temat” w bardzo krótkim czasie.
Przez cały czas studiów uczestnicy korzystać z tutoringu – wsparcia merytorycznego osób, które pomogą w rozwijaniu projektów.

W programie znajdują się także przedmioty o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym oraz z obszaru politologii i socjologii. Uczestnictwo w studiach pozwala urzędnikom zdobywać narzędzia do budowania świadomego przywództwa oraz pozycji lidera, zarządzania projektami i wdrażania nowych pomysłów.

Studia znoszą stereotyp podziału na urzędnika i „petentów” – urzędnik 2.0 to partner otwarty na zmiany i innowacje.

Zajęcia na studiach „Lider zmian w mieście” prowadzą praktycy, najlepsi specjaliści z różnych dziedzin m.in.: Edwin Bendyk – ekspert w dziedzinie innowacji i nowych technologii, prof. Jan Fazlagić specjalizujący się w zagadnieniach nowoczesnych struktur organizacji, prof. Dariusz Doliński zajmujący się obszarem rozwoju kompetencji społecznych, Jimmy Simms – ekspert zarządzania innowacją w biznesie, dr Magdalena Piłat-Borcuch – ekspertka w dziedzinie designu partycypacyjnego oraz psycholog biznesu Magdalena Sękowska.

Kierownikiem programowym studiów jest CEO Metaphor Anna Wróblewska.

LinkedIn
Share