loader image

Czego nie widzi klient? Proces projektowy dla Aero Poznań

wywiad z Michałem Głowackim (IT Expert Metaphor)

Każdy proces projektowy jest inny: uzależniony od branży, ludzi, którzy w nim uczestniczą, od potrzeb klienta – tego biznesowego i tego bezpośredniego. Czasami w swojej pracy Metaphor bardzo intensywnie skupia się na tym, czego nie widać. Podczas współpracy z Aero Poznań zespół wypracował propozycje zmian w procesach biznesowych i obszarze IT. To kwestie, które teoretycznie nie wpływają bezpośrednio na klienta indywidualnego. Praktycznie, otwierają na większe zmiany: np. projektowanie produktu czy usługi. Są potrzebne pracownikom i pracodawcom, budują zaufanie potrzebne do dłuższych i większych zmian.

Aero Poznań to dealer samolotów marki Cirrus oraz firma, która zajmuje się szkoleniem pilotów samolotowych. Opowiedz proszę na czym polegała Wasza współpraca?

Nie zawsze proces, który prowadzimy kończy się stworzeniem usługi czy produktu. Często chodzi o wewnętrzne zmiany i pewne uporządkowanie i przeformułowanie procesów biznesowych. To takie obszary, których teoretycznie „nie widać”, trudno je też zauważyć z perspektywy klienta. Są jednak nieprzecenione – nie tylko ułatwiają i strukturyzują pracę, ale także otwierają na dłuższe i bardziej skomplikowane działania – np. te dotyczące opracowania nowych produktów czy usług, stworzenia strategii rozwoju. Współpraca z Aero Poznań polegała na dokładnym zbadaniu potrzeb IT firmy we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Począwszy od administracji czy recepcji, aż po dział sprzedaży i organizacji szkoleń lotniczych. Skupiliśmy się na tym, jak sprawdzają się stosowane dotychczas rozwiązania, jakie procesy wspierają i w jakim zakresie, jak można je usprawnić. Ustaliliśmy, że nie przeprowadzamy tego procesu metodologią design thinking – dobieramy odpowiednie narzędzia do konkretnych zagadnień. Efektem współpracy była diagnoza działania firmy pod kątem istniejących narzędzi IT i funkcjonujących procesów biznesowych oraz opracowanie rekomendacji zmian w tych obszarach. Opracowaliśmy też roadmapę rozwoju systemów IT w firmie oraz dodatkowe propozycje działań przy docelowym wsparciem informatycznym. Wskazaliśmy więc kierunki do zmian na dziś (obecnie funkcjonujące systemy i rozwiązania) oraz na przyszłość (uwzględniając zmiany informatyczne i sprzętowe, które mają się niedługo wydarzyć).

Branża lotnicza wydaje się wysoce specyficzna – począwszy od języka przez zrozumienie funkcjonowania nowych technologii, które są w niej intensywnie wykorzystywane. Czy sądzisz, że Twoje kilkunastoletnie doświadczenia – zarówno jako managera IT jak i pilota były niezbędne do przeprowadzenia tego procesu?

Myślę, że nie były niezbędne, ale bardzo go usprawniły i przyspieszyły. Metaphor składa się z zespołu interdyscyplinarnych ekspertów – korzystamy z wielu metodyk projektowych i wiedzy z różnych dziedzin. Przy każdym z projektów uruchamiamy inne kompetencje. Często nawet najbardziej abstrakcyjny obszar, najbardziej wyspecjalizowana i skomplikowana branża zyskuje właśnie na tym, że wśród nas nie ma jej przedstawiciela. To daje świeże spojrzenie, pozwala poszerzyć swoją perspektywę – generuje twórcze i odważne pomysły. W tym wypadku fakt, że funkcjonuję zarówno w obszarze IT, jak i lotnictwie był sporym ułatwieniem – w projekt zaangażowany był jednak cały zespół i właśnie to wykorzystywanie zróżnicowanych kompetencji i perspektyw pozwoliło na tak dokładną i szeroką diagnozę.

Czy wiele jest w Polsce takich lotniczych ośrodków szkoleniowych? Pytam, bo zastanawiam się, czy konkurencyjność w branży mogła być powodem do podjęcia współpracy z Metaphor.

Takich ośrodków w całej Polsce jest niewiele. Myślę, że ich liczba nie przekracza dwudziestu. Oznacza to, że konkurencyjność jest duża, bo rynek osób, które mogą sobie pozwolić na takie szkolenie i późniejsze latanie jest niewielki, a firmy szkoleniowe muszą aktywnie pozyskiwać adeptów pilotażu z zagranicy. Zresztą – wierzymy w to, że biznes to nie tylko tabelki z wynikami finansowymi oraz wyścig o klienta, ale także mądry rozwój, myślenie o potrzebach czy pożyteczność społeczna. Chcielibyśmy, żeby właśnie te rzeczy były dla firm, z którymi współpracujemy motywacją do podjęcia działania, bo tylko takie myślenie otwiera na zmiany i mówienie o potrzebach: pracowników, kontrahentów, klientów. Jeżeli chodzi o firmy szkoleniowe, w lotnictwie kluczowe jest budowanie zaufania dotyczącego jakości szkolenia, aktualności wiedzy, doświadczenia wykładowców. To zaufanie jest o tyle ważne, że od zdobytej wiedzy może zależeć nie tylko pewność pilota, ale przede wszystkim – zdrowie czy życie: zarówno jego, jak i pasażerów. Dobrze funkcjonujące procesy biznesowe, odpowiednio dobrane narzędzia IT – wszystko to nie bezpośrednio, ale jednak w znaczny sposób wpływa na odbiór tych usług. To dlatego firmy jak ta decydują się na zewnętrzne wsparcie – są świadome, że dopracowywanie poszczególnych obszarów, nawet tych pozornie „niewidocznych” wpływa na ostateczny odbiór i zaufanie klientów.

Case study ze współpracy Metaphor i Aero Poznań możecie znaleźć TUTAJ.

LinkedIn
Share