loader image

Niekończąca się innowacja. Projektowanie produktów i usług w oparciu o metodyki innovation and design management

dla biznesu

praca ze zmianą

 

Dla kogo

Dla małych, średnich i dużych organizacji, które chcą nauczyć się rozwiązywać problemy, a także generować rozwiązania, w krótkim czasie, pracując na narzędziach i metodykach wspierających innowacyjność organizacji.

Wyzwanie

Jak organizacja może w skondensowanym czasie projektować innowacyjne rozwiązania? Jak wdrożyć w życie organizacji kluczowe metodyki myślenia projektowego (lean start up, design thinking, user experience, service design) oraz techniki kształtowania innowacyjnych produktów, usług i procesów? Jak stworzyć bazę wewnętrznych ambasadorów innowacji, którzy będą potrafili  implementować poznane narzędzia w codziennym funkcjonowaniu organizacji? Naszym celem jest przeprowadzenie firmy przez proces kształtowania innowacji w taki sposób, aby po jego zakończeniu każdy z uczestników szkolenia był w stanie samodzielnie generować rozwiązania, produkty, usługi i procesy, tym samym wpływać na globalne znaczenie firmy.

.

Wartość

Podczas kursu firma pozna niezbędne narzędzia i techniki do diagnozy problemów i rzeczywistości. Uczestnicy warsztatów online przejdą przez ustrukturyzowaną metodę tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą miały realny wpływ na działanie organizacji. Przy wsparciu konsultantów oraz tutorów firma samodzielnie rozwiąże kluczowy dla organizacji problem. Uczestnicy rozwiną kompetencje o kluczowe techniki pracy na innowacji, tym samym firma wykształci wewnętrznych ambasadorów.

Forma

7 warsztatów online odbywające się za pomocą Microsoft Teams oraz Mural – usług internetowych opartych na chmurze zawierającej zestaw narzędzi służących współpracy zespołowej. Zespół projektowy pracować będzie na specjalnie przygotowanych materiałach, w ramach których znajdują się dedykowane webinary oraz materiały edukacyjne do pracy nad innowacją.